In een enquête van het LAKS onder duizenden scholieren geeft ongeveer de helft van de scholieren aan zich zorgen te maken over de status van zijn of haar toetsen en eindexamens door het sluiten van de scholen. Lossie: „We begrijpen dat er veel vragen zijn en veel nog onduidelijk is. Wij verwachten dat het kabinet zo snel mogelijk met plannen komt om scholieren antwoorden op hun vragen te geven.”

Het LAKS is blij dat er extra aandacht is voor leerlingen die eindexamen doen, want in deze groep zijn de zorgen groot, aldus de voorzitter. Lossie: „Vanaf 30 maart zouden de digitale- en praktijkexamens van het vmbo kunnen worden afgenomen. Dat dit nu in veel gevallen moet worden uitgesteld, zorgt voor onrust onder de examenleerlingen. Wij roepen daarom scholen en het kabinet op om duidelijk te communiceren naar leerlingen. De kwaliteit van communicatie van de overheid en de scholen richting scholieren is op het moment ondermaats blijkt uit onze enquête, daar moet de komende tijd aan gewerkt worden”.