Hoe kwam je op het idee voor deze tekening?

„Meestal begin ik met nadenken: wat wil ik graag tekenen en wat kan ik maken? Zo ben ik op het idee gekomen voor deze tekening: een huisje in de bergen. Ik genoot ervan deze tekening te maken, juist vanwege de details die ik erin verwerkte. Details maken een tekening compleet en tot één geheel. De tekening doet me denken aan Psalm 121, waar staat: „Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.” Ik vind deze tekst passen bij deze tekening en bij de tijd waarin we leven nu het coronavirus rondgaat.”

Kun je dat uitleggen?

„In Psalm 121 gaat het over bergen en die zie je op de tekening. Verder kun je in de rook uit de schoorsteen een vraagteken zien. Iedereen heeft vragen in deze moeilijke tijd. Maar met al die vragen kun je bij God terecht. Zoals in de psalm staat: „Mijn hulp is van de Heere, Die hemel en aarde gemaakt heeft.””

Waarom ben je creatief bezig?

„Ik vind tekenen leuk als hobby, maar ik vind het ook belangrijk. Want in deze moeilijke tijd is het soms fijn om even ergens anders aan te denken. En met tekenen en creatief bezig zijn kan ik die moeilijke dingen naast me neerleggen en focussen op het tekenen.”

Verwerk je vaker teksten uit de Bijbel in je tekeningen?

„Eerder maakte ik een tekening bij Psalm 32:8. Daar staat: „Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg, die gij gaan zult; Ik zal raad geven, Mijn oog zal op u zijn.” Soms maak ik handletterteksten met een Bijbelse tekst. Tekenen helpt me om me in de Bijbel te verdiepen. Voordat ik aan een tekening begin, lees ik het Bijbelgedeelte een paar keer door. Dat vind ik mooi aan het tekenen: het helpt me om me bewuster te worden van de Bijbelse boodschap en een tekst beter te begrijpen.”


Wat beweegt jongeren om creatief bezig te zijn? Het LCJ gaat met jongeren in gesprek over een kunstwerk dat ze hebben gemaakt. Deze maand deel 3.