Subthema 'Bijbel-historische romans'

Recensies van romans met Bijbelfiguren in de hoofdrol.

De vier evangeliën in romanvorm

Peter Mout wil de vier evangeliën in romanvorm toegankelijk maken voor gelovigen en ongelovigen. Zijn voornaamste doelstelling -bewijzen dat de evangeliën elkaar niet tegenspreken maar aanvullen- raakt echter in de loop van het boek steeds verder uit beeld.

Lees meer

Bekentenis van Miryam van Magdala

De Bijbelse figuur Maria Magdalena staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Onder meer door toedoen van het boek ”De Da Vinci Code” van Dan Brown denkt menigeen dat zij de vrouw van de Heere Jezus is geweest en dat de kerkelijke autoriteiten dat huwelijk verborgen hebben gehouden. Angela Hunt voegt aan de stroom van publicaties een roman over Maria Magdalena toe waarin Bijbelse gegevens en fantasie volledig door elkaar lopen.

Lees meer

Esther als bron voor mensgerichte peptalk

Als je een roman over de Bijbelse figuur Esther wilt schrijven, moet je lef hebben. Er zijn in het verleden al zeker zes boeken over haar verschenen. Bovendien komt de roman "Hadassa. Hoe Ester haar volk redde van de ondergang" tegelijkertijd uit met een ander boek over Esther, van Ginie Andrews (Jongbloed). Zelfs beide titels tonen veel overeenkomst. Of het christelijke lezerspubliek met deze hoeveelheid gediend is?

Lees meer

Manasse, de God van mijn vader

Lynn Austin schreef twee romans over het leven van de bijbelse koning Manasse. Daarin beschrijft ze Manasse als een onzekere persoonlijkheid, meer zwak dan slecht. Hij heeft het gevoel dat hij niet in de schaduw van zijn vader Hizkia kan staan, is gevoelig voor bijgeloof en laat zich beïnvloeden door slechte raadslieden. Uit de RD-recensie: "Bij Lynn Austin wordt er lustig op los gepsychologiseerd en de discussies over het geloof lijken zo uit een handboekje van vandaag te komen. Daardoor ademt het verhaal wel een erg eigentijdse sfeer. De boodschap is duidelijk: vertrouw op God, zelfs als er nergens meer licht lijkt te zijn. Toch komt Austins beschrijving soms wat oppervlakkig over, maar of dat nu gebrek aan theologische diepgang of gebrek aan literaire kwaliteit is?"

Lees meer

Drama rond koning Manasse

Je neemt een bijbelse geschiedenis, je voegt er een flinke schep spanning, een scheutje romantiek en een dosis drama aan toe. Je kruidt het geheel met psychologische inzichten, en je legt er een duidelijk christelijke boodschap in. Dat lijkt het recept van Lynn Austin in haar tweeluik over koning Manasse.

Lees meer

Genezen door een rondreizende Profeet

Drie jeugdboeken van de christelijke uitgeverij Callenbach: natuurlijk valt het christelijke bij inhoudelijke kennismaking duidelijk -wat het derde boek betreft wat minder duidelijk- te bespeuren. Het eerste, het charmante boekje "Misja het mandenverkopertje" van Gerbrand Fenijn, neemt jonge lezers mee naar de tijd van Jezus' omwandeling op aarde.

Lees meer

"Kleine vechtjas" in het land van David

In Kronieken en Samuël wordt verteld dat David dertig strijders had die de "helden der heiren" waren. Ze worden stuk voor stuk bij name genoemd. Een van deze "gibborim", Jonathan de zoon van Sagé de Harariet (1 Kron. 11: 34), is door Hawkins als uitgangspunt genomen voor een historische roman over de tijd van David. Bloedige strijd, verraad, vuile machtsspelletjes en een onmogelijke liefde vormen de ingrediënten voor een spannend verhaal.

Lees meer

Historische roman of romantische historie

Ongeveer gelijktijdig heeft de Ridderkerkse tuinder Lody Schneider een tweetal boeken het licht doen zien: "Het Hooglied" en een bijbelse roman over de koningin van Scheba. Zeker een opmerkelijke prestatie voor een zakenman.

Lees meer

Blindgeborene ziet in Jesjoea

"Jesjoea. Eerste Licht. De grote, rode dageraad die rijst boven de bergen van alle eeuwigheid. Jesjoea: het vroege hanengekraai dat ons zal wekken uit de dood als de laatste nacht van de tijd gevlucht is."

Lees meer

Wondkoorts bij Hizkia; builenpest bij de Assyriërs

Met "Hizkia. God is mijn redding" is het derde en laatste deel verschenen van Lynn Austins trilogie over de bijbelse koning Hizkia. De 392 bladzijden brengen het totaal aan Hizkia's leven gewijde pagina's op bijna 1100. Maar nog steeds weet Austin te boeien.

Lees meer