De Iraakse jongere kent vervolging, maar wil desondanks anderen over de Heere vertellen. De Nederlandse Jesse kent zelf geen fysieke vervolging. „Wel merk ik dat er in onze samenleving steeds minder ruimte is voor God en Zijn Woord. Ik vraag me weleens af hoe de samenleving er over twintig jaar uit zal zien.”

 

In Irak

„Met mijn vriend Eshan had ik veel gesprekken over de Heere God. Eshan wilde het goede nieuws niet horen. Steeds weer als ik erover begon, kwam hij met een dozijn weerleggingen. En als ik daar dan op inging, haalde hij zijn schouders op. Het interesseerde hem niet. 

Totdat ik hem op een dag vroeg om ons te helpen om voedselpakketten uit te delen aan vluchtelingen die waren neergestreken in onze stad. Na afloop vroeg hij: „Wat is dat voor liefde die jullie bezitten?” Hij was verbaasd. Na een lang gesprek vroeg hij om een Bijbel. Nu was ik degene die perplex stond. Nog meer toen hij later vertelde dat hij de Heere had leren kennen.

Ik moedig Nederlandse christenen aan om in daden te laten zien wie de Heere is. Heb Hém lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat zegt soms meer dan duizenden argumenten.”

 

In Nederland

„Op de jeugdvereniging en daarbuiten was ik wel gewend om over de Heere te praten”, zegt Jesse. „Ook nu het door corona minder kan, blijf ik mensen opzoeken om over deze zaken te praten. De wereldwijde christenvervolging komt zo nu en dan onder mijn aandacht en houdt mij enigszins bezig. Soms hoor ik dat de kerk wereldwijd groeit, behalve in het Westen. Ook hoor ik over de toename van wereldwijde christenvervolging. 

De boodschap van de jongen uit Irak spreekt me aan. Ik ervaar soms dat buitenkerkelijke mensen de taal van de Bijbel lastig te begrijpen vinden. Door je daden kun je hen soms toch bereiken. Door middel van je daden laat je zien wie jij wilt volgen: door Gods genade Christus, of de wereld en de satan. Ik zou de jongen uit Irak willen aanmoedigen om regelmatig zijn hart bij God uit te storten. In moeilijke tijden, maar juist ook in tijden van vrolijkheid en dankbaarheid. Zo mag hij, net als wij allemaal, Hem bidden of Hij wil geven dat we een licht in deze duistere wereld zijn en of Hij wil helpen bij het vechten tegen de zonden. In de Bijbel wordt het gebed het machtigste wapen genoemd, dus laten we veel bidden.”