Tijdens de erediensten helpt Maurice zijn vader, die koster is van de cgk in Genemuiden. „In het coronatijdperk ben ik daarnaast betrokken bij de livestreams die we uitzenden”, vertelt Maurice. „In de kerk weten ze dat mijn talenten daar liggen. De kerkenraad vraagt mij als hulpkoster om allerlei praktische dingen te doen, zoals het bijhouden van de tuin. Sinds corona wijs ik mensen naar hun plek voor de dienst en begeleid ik gemeenteleden tijdens het verlaten van de kerk.”

Ook Jelle doet praktisch werk voor zijn hervormde gemeente. „Eerder heb ik een paar technische adviezen gegeven, waardoor mijn talenten op dat gebied in beeld kwamen. Als gemeenteleden een technische vraag hebben, komen ze vaak naar mij toe. Ik ben lid van de kerktelefooncommissie. Samen met een ander commissielid beheer ik de technische systemen in de kerk en het verenigingsgebouw. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het uitzenden van de videodiensten.”

Jelle vindt het belangrijk dat er oog is voor de verschillende talenten in de gemeente. „Bij ons in de kerk zitten veel jongeren die heel handig en praktisch zijn”, vertelt hij. „Een aantal van hen hebben thuis een bouwbedrijf. Binnenkort komt er een nieuwe dominee en daarom moet de pastorie worden opgeknapt. Veel jongeren hebben zich al aangemeld om mee te klussen.”

Maurice: „Als je jongeren een taak geeft in de kerk, raken ze meer betrokken en zijn ze gemotiveerder om naar de kerk te gaan. Binnenkort wordt bij ons de groep voor het bedienen van de camera uitgebreid met een aantal jongeren. Daar ben ik blij mee. Gemeenteleden waarderen het werk dat ik doe. „Je hebt het er maar druk mee”, zeggen ze vaak.”

Jelle en Maurice zien het werk voor de kerk als manier om hun geloof te uiten. Jelle: „De gaven en talenten die we hebben gekregen, mogen we inzetten in Gods Koninkrijk. Ik vind het mooi dat ik mijn technische gaven kan inzetten.” „Andere jongeren zijn weleens verbaasd dat ik dit doe voor de kerk”, zegt Maurice. „„Steek je daar nog zo veel tijd in”, vragen ze dan. Maar het lijkt meer werk dan het is. We doen het met elkaar als kostersgezin. Ik kan het prima tussen de dagelijkse werkzaamheden door doen. Als ik dit werk doe, heb ik het gevoel dat God bij mij is. Het klinkt misschien gek, maar je bent toch in het huis van de Heere bezig. Dan voel ik: Hij is daar. Je stelt de kerk open in naam van God, zodat iedereen bij Hem kan komen.”

 

serie: Jeugdwerk van de toekomst

Jongeren die actief zijn in de kerk vertellen hun verhaal. Deel 1: Maurice en Jelle dienen.