Hoe ben je rooms-katholiek geworden?

„Dat begon op ongeveer 16-jarige leeftijd. Discussies via internetfora verbreedden mijn kijk op het christendom. Via boeken van onder anderen G. K. Chesterton kwam ik in aanraking met het rooms-katholicisme. Wat voor mij de doorslag gaf was het feit dat ik dacht dat de Reformatie niet nodig was geweest. De Reformatie is gebaseerd op Sola Scriptura, door het Woord alleen. Dat is niet in navolging van de vroege of latere kerk. De Bijbel spreekt wel van haar eigen gezag, maar nergens als enige gezagsbron voor een christen. In de brieven van Timotheüs wordt zelfs naar de kérk verwezen als grond voor vastigheid en waarheid.”

Heb je daar in die tijd met reformatorische familieleden en vrienden over gesproken?

„Nee. Ik wilde alles eerst voor mezelf helder hebben en niemand zich onnodig zorgen laten maken. Toen het duidelijk was dat ik naar de Rooms-Katholieke Kerk overstapte, heb ik het pas tegen mijn ouders verteld. Zij hadden het al zien aankomen, omdat ik zo veel tijd op een rooms-katholiek forum doorbracht.”

En de kerkenraad?

„Ik heb een aantal brieven gewisseld met een ouderling en heb af en toe nog contact met een andere ouderling. Maar als gereformeerd persoon word je opgevoed met een hoop stereotypen over de Rooms-Katholieke Kerk. Bijvoorbeeld het idee dat in de middeleeuwen een heleboel dingen uit niets zijn ingevoerd, zoals het pauselijk gezag, het dogma van de verdienstelijkheid van goede werken en de heiligenverering. Maar die bestonden al veel langer.

Veel reformatorische mensen denken dat rooms-katholieken geestelijk onderdrukt en dom gehouden worden. Dat de priester alles te zeggen heeft, en dat de paus de hoofdtiran is.”

Heb je je ook verdiept in wat er tegen de Rooms-Katholieke Kerk geschreven is?

„Ja. Ik heb bijvoorbeeld het boek ”Moeder, ik klaag u aan” gelezen, van ds. Hegger. Het overtuigde mij niet.”

Waren sommige dingen niet heel bevreemdend voor jou, als ex-protestant?

„Ik heb me goed voorbereid. Natuurlijk was het af en toe wennen, omdat het mijn gewoonte was op een protestantse manier naar dingen te kijken. Zo ben ik ooit naar een traditionele mis geweest. Aan het eind werd een litanie (soort gebed, red.) gelezen ter ere van Maria. Het was voor mij ongewoon dat de aandacht zo exclusief op Maria gericht werd.”

Hoe kan een Marialitanie Christus verheerlijken?

„Het is ná de mis, dus eigenlijk onderdeel van de verering van Christus.”

Hoe dan?

„Het gaat erom: hoe kijk je naar de schepping? De schoonheid van de schepping kan leiden tot de aanbidding van God, als we maar op de juiste manier kijken, wat vaak moeilijk voor ons is. Na Jezus was Maria het hoogtepunt van de schepping.”

Maar je kunt toch niet de schepping vereren?

„Het heilige binnen de schepping kan vereerd worden, zoals het brandende braambos, de ark van het verbond, of de moeder van Jezus. God is daar namelijk aanwezig. Om Zijn ontferming werd ook gevraagd aan het begin en het eind van de litanie.”

Waarom zou je tot anderen willen bidden als je tot Jezus kunt bidden?

„Het heil is alleen door Jezus. Maar dat wil niet zeggen dat schepselen niet ingesloten zijn in het verwezenlijken van dat heil. Mozes werd ook uitgekozen om redder en middelaar te zijn. Niet buiten Christus om, maar in Christus. Op die manier moet je ook de voorspraak van de heiligen zien. Niet naast Christus, maar in Christus.”

Mis je in de Rooms-Katholieke Kerk ook bepaalde reformatorische dingen?

„Ja, de sterke aanwezigheid op geloofsonderricht. Veel rooms-katholieken kennen hun eigen geloof niet.”

Waarom wil je priester worden?

„Vorig jaar werden drie jonge mannen tot diaken gewijd, als voorbereiding op hun priesterwijding. Toen kreeg ik het verlangen dat ook te doen. Ik heb erover gesproken met een priester. Na een paar maanden wist ik zeker dat God mij ook tot priester riep.”

Dat brengt jou bij een ander verschil, het celibaat (onthouding van geslachtsgemeenschap, red.).

„Ik heb het celibaat altijd al een mooi ideaal gevonden, dat ons in de Bijbel wordt voorgehouden door Jezus en de apostel Paulus. Het is een eeuwenoude traditie, die benadrukt dat priesters bij God horen. Dat er sprake is geweest van misbruik, neemt de werkelijke betekenis van het celibaat niet weg.”

Wat als je twijfels krijgt over je stap?

„Het is voor mij zeker dat de Rooms-Katholieke Kerk de kerk is die door Christus is opgericht om zowel wijsheid als heil van God te brengen.”

----

Serie kerkverlating

Van 24 september tot en met 15 oktober brengt deze krant een serie artikelen over kerkverlating. Reden voor Puntuit om drie jongeren aan het woord te laten: een kerkverlater, een jongere die de overstap maakte van een bevindelijk gereformeerd kerkgenootschap naar de Rooms-Katholieke Kerk en, als afsluiting, een jongere die terugkeerde naar de kerk. Vandaag deel 2 in een drieluik, woensdag deel 3. {Lees hier deel 1#http://www.puntuit.nl/nieuws/opmerkelijk/kerkverlater_gerard_20_ik_geloof_alleen_in_mezelf_1_591594}.

>>refdag.nl/kerkverlating