HOUTEN - Het aantal christenen die ook in de werksituatie concreet gestalte willen geven aan hun geloof neemt toe.

Verschillende signalen bevestigen de trend dat geloven juist ook iets is voor de maandag tot en met de zaterdag, meldde Maarten Pijnacker, coördinator van het fenomeen bedrijfsbidstonden, woensdagmorgen.

Christenen worden zich steeds meer bewust van hun positie. De laatste jaren neemt de belangstelling voor bidden op het werk snel toe. Het aantal geregistreerde bedrijfsbidstonden steeg afgelopen jaar opnieuw. Waren er in 1996 nog slechts acht geregistreerd, in 2006 nam dit aantal toe naar 105. Ten opzichte van vorig jaar kwamen er per saldo tien vermeldingen bij, aldus Pijnacker.

Omdat sommige vermeldingen enkele tot een groot aantal gebedsgroepen vertegenwoordigen, betekent dit dat op zeker 200 plaatsen in Nederland op en voor het werk gebeden wordt.

Ook de belangstelling voor netwerken van christenprofessionals neemt snel toe. Daarvan staan er inmiddels 23 verschillende op de website www.bedrijfsgebed.nl vermeld, acht meer dan vorig jaar.