Opening Gomarus: „Is ons leven gebouwd op Jezus Christus”?

Nieuws   28 aug. 2018 | tekst Van onze correspondent, beeld RD
Gomarus-4-dagkr-A

„De belangrijkste vraag vanavond is: Is mijn leven door genade en wedergeboorte gebouwd op de hoeksteen Jezus Christus? Die vraag moeten we mee naar huis nemen.” Dat zei ds. M. W. Muilwijk uit Aalst maandagavond tijdens de opening van het schooljaar van de Gomarus Scholengemeenschap.

De hersteld hervormde predikant –voorzitter van het verenigingsbestuur van de Gomarus– hield in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Werkendam een meditatie over 1 Petrus 2:1-10. Het thema van de jaaropening was ”Bouwen en bewaren”. Dit thema was mede gekozen met het oog op de opening van de nieuwe locatie in Zaltbommel.

„De verzen 4 tot en met 8 schilderen het beeld dat het gaat om het fundament Jezus Christus”, aldus de predikant. „Voor je gaat bouwen, moet er een stevig fundament zijn. Soms is het nodig dat een gebouw van zijn oude fundament wordt gelicht en wordt verplaatst naar een nieuw fundament.”

Levenshuis

De predikant wees erop dat dit niet alleen geldt voor gebouwen, maar ook voor mensen. „Petrus schrijft deze brief aan de verstrooiden in Klein-Azië. Heidenen die in de duisternis leefden en Christus niet kenden. Daarom moesten ze op een ander fundament worden gezet.”

Ds. Muilwijk benadrukte dat die verstrooiden niet zo veel van ons verschillen. „Ook wij zijn kinderen des toorns, tenzij we wedergeboren worden. De Heere moet ons fundament zijn. Als dat niet het geval is, stort ons levenshuis in.”

De predikant zei dat dit ons geestelijk uitgangspunt moet zijn, de belangrijkste levensvraag: „Ben ik zo’n steen? Worden we gebouwd op de hoeksteen Jezus Christus?”

Hij accentueerde de woorden uit vers 4. „Hoe worden we gebouwd? Er staat: „tot welken komende.” De roep gaat steeds uit. Doe je Bijbel open, luister aandachtig tijdens de dagopeningen. De Heere bouwt je door Zijn Woord. Tot Hem komen betekent ook: je dagelijks bekeren en je afwenden van verkeerde dingen.”

Gezegend cursusjaar

Zonder bekering kan je leven niet gebouwd worden op Christus, vervolgde de predikant. „Is het je hartelijke verlangen dat Hij je dierbaar wordt? Dan wordt het een gezegend cursusjaar. Dan breng je geknield dit schooljaar door. Met de vraag: Hoe kan ik Uw wil doen? Zouden we daar niet naar verlangen? Om de Heere te dienen, om Hem te eren? Daar schieten wij in tekort, maar de Heere wil ons dat Zelf geven.”

Directeur onderwijs C. van Rijswijk werkte het thema ”Bouwen en bewaren” verder uit en wees erop dat begin volgende maand de locatie in Zaltbommel officieel wordt geopend. „Het is een voorrecht dat er weer christelijk voortgezet onderwijs in de Bommelerwaard wordt gegeven. In de jaren tachtig van de vorige eeuw is dat verdwenen.”

In het kader van ”bewaren” worden komend cursusjaar op de Gomarus de Dordtse Leerregels behandeld. „De duivel is altijd bezig om het werk van Christus te verstoren, te verdraaien en het Woord van God verkeerd uit te leggen.” Daarom, benadrukte Van Rijswijk, zijn de belijdenisgeschriften zo belangrijk. „Het was geen liefhebberij van de opstellers. De Dordtse Leerregels zijn geboren in de strijd, gefundeerd op de Bijbel, met steeds die belangrijke vragen voorop: Hoe krijg ik een genadig God, wat is onze enige troost in leven en in sterven?”

Vrede

Ook Van Rijswijk benadrukte het belang van een goed fundament. „Voordat je de hoogte in kunt, moet je de diepte in. Het gaat erom dat we vrede met God zoeken en ervaren: „Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van ons hart.” Daarom: zoek Hem in je jonge jaren en val Hem te voet.”

De Gomarus hield soortgelijke bijeenkomsten in Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen. De school telt aan het begin van dit schooljaar 1794 leerlingen, vorig jaar waren dat er 1799. De locatie in Zaltbommel werd dinsdag in gebruik genomen.

Terug naar Nieuws van de Gomarus Scholengemeenschap