Opening Driestar: Jongere heeft meer nodig dan een diploma

Nieuws   28 aug. 2018 | tekst Van onze correspondent, beeld RD
Driestar-PNTU-_Z6A4865

De belangrijkste avond van het jaar. Zo noemde G. Snoep, locatiedirecteur van het Driestar College in Leiden, de jaaropening in de kerk. Omdat daar de Bijbel opengaat en er om Gods zegen over het schooljaar gebeden wordt.

In zijn toespraak maandagavond in de Nieuwe Kerk in Katwijk stipte Snoep het belang van gezamenlijk optrekken aan. De titel van zijn rede luidde ”Samen bij Eén”. „Een kool die buiten het vuur ligt, koelt vlug af. Wij moeten ons warmen aan elkaar, samen optrekken. Daarbij is ons belangrijkste doel niet om een gezellige school te zijn met goede leerprestaties.”

Overleden

Dat is fijn, maar we willen dieper gaan, vervolgde Snoep. „In het achterliggende schooljaar zijn vier leerlingen van het Driestar College overleden. Wat is het belangrijk dat we onze leerlingen bagage meegeven. Ze hebben meer nodig dan een diploma. Een leven met God, daar gaat het om.”

De locatiedirecteur ziet in zijn werk verschillende leerlingen, docenten en ouders voorbijkomen. „Je hebt doeners en denkers, ijverige leerlingen en leerlingen die berekenen hoe ze met zo min mogelijk inspanning de eindstreep halen. Er zijn vrolijke leerlingen en leerlingen die overal leeuwen en beren zien. Ook bij docenten en ouders zie je grote verschillen, ook in kerkelijke achtergronden. Maar voor ons allemaal geldt: wij, zondige mensen, moeten het hebben van verlossing door het bloed van Jezus.”

Samuël

In de toespraak van drs. W. Penning, lid van de raad van toezicht, stond de jonge Samuël centraal. Uit allerlei Schriftplaatsen diepte hij op hoe Samuëls leven was. „In Hebreeën 11 worden robuuste mannen genoemd. Maar in hun schaduw staat de kleine Samuël. Hij draagt dezelfde wapenrusting. Hij heeft zijn voeten geschoeid met de bereidheid van het Evangelie. Die gehoorzaamheid en dienstbaarheid was opvallend. Zelfs midden in de nacht stond hij klaar voor de priester Eli.”

Eli heeft die dienstbaarheid gezien als een kenmerk van de vreze van God. Daarom kan hij de stem ook duiden die Samuël hoort. „Samuël was een gekende van de Heere. De goede Herder roept Zijn schapen bij name. Bij Samuël zelfs tot vier keer toe. Luister jij ook naar de stem van de Heere? Je kunt de uitwendige middelen gebruiken. Organiseer stille tijd, zet alles uit wat je kan hinderen. Lees het Woord van de Heere en zet een streep onder dat wat je aangesproken heeft. Dan openbaart er zich een geheim: Allen die Hem gehoorzaam zijn, is Hij een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.”

Penning sprak de hoop uit dat het Driestar College een planthof mag zijn voor de leerlingen, om vrucht te mogen dragen voor God. „Samuël had geen vader of moeder in de buurt. Om hem heen waren slechte voorbeelden. Hij had gelukkig wel een innerlijk kompas, dat op God gericht was. Ik hoop dat dit ook bij jullie zo zal zijn. En dat ook docenten jullie de goede weg zullen wijzen. Dan zal er een Godgeheiligd zaad zijn, volgelingen van Samuël.”

Terug naar Nieuws van het Driestar College