De leerlingen kwamen samen met hun godsdienstdocent op dit idee omdat zij bij het vak godsdienst de Bergrede hadden besproken. Tijdens de lessen ging het erover hoe ze de bergrede concreet konden maken. De leerlingen bedachten om echt iets te doen voor een ander.

Samen met de Stichting Present in Veenendaal hebben zij afgesproken om een keer bij het AZC in Overberg te gaan helpen. De leerlingen gaan samen met de jongeren van het AZC op 10 april de woonkamers opvrolijken. Maar voor het opknappen van de kamers is geld nodig. De leerlingen kregen de opdracht om plannen in te leveren bij hun godsdienstdocent voor het inzamelen van geld. “Help H2E aan geld voor materiaal voor het AZC!”.

Twee leerlingen, Marc-Jan en Elsbeth, wilden een rommelmarkt met activiteiten organiseren. Tegelijkertijd organiseerden Ilse en Ruben op dezelfde locatie een sponsorloop voor de leerlingen van groep 8 van bassischool De Schakel en de leerlingen uit klas V1D van het Ichthus College. Er werden broodjes knakworst en frisdrank verkocht.

De actie was een succes! Ondanks de regen. De rommelmarkt alleen al bracht 492 euro op. De opbrengst van de sponsorloop is niet bekend.