Bidden om de heiliging van Gods Naam

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   19 apr. 2016 | tekst HHJO, beeld RD
biddenbijbel

Het Onze Vader. Hoe vaak heb je het al gebeden? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) vroeg ds. B.D. Bouman uit Stellendam om uitleg over "Uw Naam worde geheiligd".

Wat bid ik hier eigenlijk? Gods Naam is toch al heilig?
Ik kan mij zo indenken dat je in je gebed al snel je noden, zorgen en moeiten benoemt. Je spreekt wellicht ook je dank uit voor Zijn zorg en bewaring. Maar vóór dit alles moet de eer van de Heere een plaats in je gebed innemen. Ten diepste belijd je met dit gebed dat het je verlangen is dat de Naam van de Heere geëerd wordt. Je vraagt Hem om echte en verdiepte kennis van Hem en Zijn werken, je bidt Hem of jij en anderen Hem werkelijk mogen eren en Hem oprecht mogen dienen. Als de Heere in je hart en leven gaat werken wordt dat je grootste verlangen.

Hoe wordt Gods Naam geheiligd?
Gods Naam wordt allereerst geheiligd door onvoorwaardelijk in Hem te geloven. Dat kan alleen de Heere jou leren. Vanuit onszelf zijn wij juist eerrovers van de Heere. Maar als de Heere in je leven gaat werken en de Heere Jezus je Zaligmaker wordt, dan ga je goed van de Heere spreken. Dan wil je niet meer kwaad over Hem denken of zeggen. Dan verlang je er naar dat je Hem met al je daden mag dienen. Maar dan ga je het ook erg vinden, werkelijk erg vinden als anderen door jouw schuld slecht van de Heere spreken.

Hoe kan ík dat doen in mijn leven en gebeden? Kunt u een paar praktische dingen noemen?
Als het gaat om je leven: Zoek allereerst het eeuwige leven in de Heere Jezus Christus. Alleen Hij kan je door Zijn Woord en Geest werkelijk leren om Gods Naam te heiligen. Hoe nauwer je aan Hem verbonden bent, des te groter zal het verlangen zijn om de Heere te eren en des te erger je het vindt om in de zonde te volharden en Gods naam te ontheiligen.

Als het gaat om je gebed: Begin maar door uit te spreken Wie de Heere is en hoe Hij zich in de Bijbel laat kennen. Lees de gebeden in het doopformulier maar eens. Eerst wordt uitgesproken wie de Heere is, daarna wat Hij heeft gedaan om Zijn volk van de zonde te verlossen. Vraag Hem maar of je Hem in alles van je leven mag eren en liefhebben.

Wat kan ik doen als een ander in mijn omgeving de Naam van God ontheiligt? Ik kan er toch niet altijd wat van zeggen?
Nee, dat kan praktisch gezien niet altijd. Maar de Heere is het waard om Zijn Naam te belijden, zeker als Zijn Naam misbruikt wordt. Vraag de Heere iedere dag maar biddend of Hij je woorden, moed en wijsheid wil geven als Gods naam in je omgeving wordt gelasterd. Maar vraag Hem ook om vergeving als je gezwegen hebt als je had moeten spreken. Je leest daarover in Leviticus 5 vers 1 en vers 5-6.

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd