Bidden om de komst van Zijn Koninkrijk

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   03 mei 2016 | tekst HHJO, beeld RD
oordeel, hemel, istock

Het Onze Vader. Hoe vaak heb je het al gebeden? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) vroeg ds. J. Koppelaar uit Katwijk om uitleg over "Uw Koninkrijk kome".

Waar is het koninkrijk van God?
Weet je, het Koninkrijk van God is op aarde gekomen toen de Koning, onze Heere Jezus Christus, op aarde kwam. Maar Zijn Koninkrijk bleef onzichtbaar. Pilatus bleef aan de macht en dat ergerde de Joden mateloos. Het begon dus op een niet zichtbare manier, zoals Jezus het Zelf zegt in Lukas 17:20. En toch was het al wel midden onder de mensen aanwezig in Zijn persoon. Na Zijn hemelvaart bleef dit verborgen in Zijn gemeente. Want daar is Hij is immers ook aanwezig, al zijn er maar 2 of 3 in Zijn naam vergaderd, zoals jij en ik, als we in Hem geloven.

Hoe merkt u zelf dat God als Koning regeert?
Hij bewijst Zijn regering in de gemeente, als een stukje bevrijd gebied in vijandelijk land. Daar leven de kinderen van het Koninkrijk in verwachting van Zijn terugkeer. En als ze blijvend in Hem geloven zullen ze straks niet buitengeworpen worden (Joh.15:16).

Je merkt Zijn heerlijke macht in je leven doordat je liefde, blijdschap, vrede en 6 andere dingen gaat ervaren (Gal.5:22). Korte lontjes worden steeds langer bijvoorbeeld.

Het moment dat God terugkomt staat vast. Waarom leert God ons toch te bidden om Zijn komst?
Als Hij straks terugkeert, zal Zijn Koninkrijk op aarde ook zichtbaar aanwezig. Want Hijzelf zal er zijn en Zijn koningen zullen er zijn (Openbaring 20:4). En dan? Dan zullen Hij en Zijn koningen van de aarde weer het paradijs maken dat o.a. in Jesaja 11:6-9 beschreven wordt. Als wij bidden ‘Uw koninkrijk kome’, dan bidden we dus om de zichtbare komst van dat Koninkrijk.

Als ik bid of God spoedig zal komen, bid ik ook dat de tegenstanders voor eeuwig weg zullen zijn. Maar ik moet ook bidden voor hen. Dit lijkt tegenstrijdig…?
Stel dat de Heere Jezus terugkomt in 2030. Dan gunnen we alle mensen om ons heen dat ze dan zonder angst voor Hem zullen verschijnen, toch…? Maar tegelijk weten we dat er velen zullen zijn die het van angst zullen uitschreeuwen als het teken van de Zoon des Mensen in de hemel wereldwijd gezien wordt (Matth.24:30). Zou dat anders zijn als de Heere Jezus in 2080 terugkeert, denk je? Trouwens, toen je gedoopt werd heeft God je beloofd, dat je straks zonder verschrikken voor Hem mag verschijnen. Een belangrijk motief om je tot Hem te bekeren. Wat is dat? Gáán voor Hem, door te geloven dat God er voor je is en je beloont als je Hem zoekt (Hebr.11:6)! Maar dan ook gaan voor Zijn zichtbare Koninkrijk straks! Bidden om Zijn terugkeer is ook bidden om recht op aarde. Want de schreeuwers van straks, zijn dezelfden die nu schreeuwend onrecht begaan…

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd