Bidden om en vreugde in Gods wil

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   10 mei 2016 | tekst HHJO, beeld iStock
bijbel14

Het Onze Vader. Hoe vaak heb je het al gebeden? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) vroeg ds. A. de Groot uit Genemuiden om uitleg over "Uw wil geschiede".

Hier op aarde zal een kind van God nooit de wil van God volkomen kunnen doen. Waarom niet?

Omdat Gods kinderen zondaren blijven. Maar de Heere geeft wel door Zijn Woord en Geest het verlangen en het gebed dat Gods wil ook in jouw leven zal gebeuren! Door het ware geloof mag je weten dat de Heere je aanziet in Christus. Want Hij heeft de wil van God volkomen gedaan voor Zijn Kerk. Is dat door genade ook jouw troost?

Welke personen in de Bijbel kunnen een voorbeeld voor ons zijn?

Ik moet in de eerste plaats aan Christus denken. Zijn wandel op aarde was voorbeeldig volmaakt! Natuurlijk is Hij veel meer dan een Voorbeeld. Hij heeft verzoening door voldoening aangebracht. Hij past Zijn eigen werk toe in de harten van zondaren naar Zijn welbehagen.

Als je Johannes 13 in zijn geheel leest, zie je in vers 15 dat Hij Zelf ook zegt dat Hij een voorbeeld in liefde heeft gegeven voor Zijn discipelen en ons!

Gods kinderen kunnen een voorbeeld voor ons zijn als ze heel dicht bij de Heere leven. Maar laten we niet vergeten dat het zondaren blijven. Daarom wijst de apostel Johannes in 1 Joh. 2:1 op het feit dat God niet wil dat Zijn kinderen zondigen. Dat behoort hen juist alert en nog meer afhankelijk van de Heere te maken. Zondigen ze wél, dan wijst Johannes hen op de Voorspraak in de hemel: Jezus Christus, de Rechtvaardige is daar om voor hen tussen te treden als ze zondigen. Als het goed is maakt dit niet zorgeloos, maar juist afhankelijk en wil je elke keer weer vragen wat de wil van de Heere is. Hoe is dat bij jou?

Geeft het vreugde om de wil van de Heere te doen? Hoe merkt u dat bij uzelf?

Persoonlijk ervaar ik in mijn leven de strijd waar Romeinen 7 van spreekt. Deze strijd gaat op en neer en valt niet mee. Dan is er weer de vraag: ‘Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods?’ Maar dat is er niet alleen! Er mag ook wel eens een danken (een vreugde) zijn voor God door Jezus Christus. Het klopt echt wat Paulus zegt: dat Gods kinderen met hun gemoed de wet van God dienen (vreugde!), maar met het vlees (droefheid!) de wet der zonde. Zo mag ik door genade weten wat het is om droevig te zijn, maar altijd blijde. (vgl. 2 Kor. 6:10) Als ik op mezelf zie, is er droefheid. Als ik door genade zie op Christus ben ik altijd blij! Hoe is het in jouw leven?

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd