Bidden om je dagelijkse brood

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   24 jun. 2016 | tekst HHJO, beeld iSTock
dankdagjbgg(1)

Waar bid jij om als je bidt "Geef ons heden ons dagelijks brood"? Is dit alleen brood of nog meer? En is het wel nodig om brood te bidden als er iedere dag genoeg is? Dominee G.A. van den Brink uit de gemeente Rotterdam Kralingse Veer geeft antwoord op jouw vragen.

Waar bid ik om met deze bede?
Wij bidden om levensmiddelen. Als wij vragen om dagelijks brood, bidden we om leven, gezondheid, en alle andere voorwaarden die nodig zijn om te leven zoals God dat wil. Maak aardse goederen niet tot je levensdoel, maar zie ze als levensmiddelen. We kunnen deze bede dus alleen oprecht uitspreken als we ermee bedoelen: “Leer mij o God van zaligheden, mijn leven in Uw dienst besteden.”

Tegenwoordig hebben we alles. Is dit gebed nog wel nodig?
Wie veel levensmiddelen heeft, maar geen levensdoel, mist alles. Je kunt dus niet zeggen dat als je rijk bent en overdaad hebt, deze bede overbodig is geworden. Of je nu rijk bent of arm, of je veel hebt of weinig – ben je bereid om alles in dienst te stellen van de navolging van Christus? Dan herken je je in dit gebed:

“Neem mijn leven, laat het Heer’ toegewijd zijn aan Uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd tot Uw lof en dienst bereid.
Neem mijn zilver en mijn goud dat ik niets daarvan behoud’.
Maak mijn kracht en mijn verstand tot een werktuig in Uw hand.”

De Heere geeft niet alles wat wij vragen. Hoe kan ik leren tevreden te zijn?
Jakobus zegt dat wij niet ontvangen waarom wij bidden, als wij het in onze eigen wellusten zouden willen doorbrengen (Jak. 4:3). Ook gelovigen ontvangen niet alles zoals ze het vragen. Bij de oude schrijvers lees ik: “God geeft ons wat wij Hem vragen, óf Hij geeft iets beters.”

De vraag is natuurlijk: wanneer zijn wij tevreden? Zijn wij tevreden als wij kunnen doen wat ons boze hart ons ingeeft? Of zijn wij tevreden als we de levensmiddelen krijgen die ons in staat stellen God te dienen? Hier geldt dus opnieuw dat ons gebed om brood, over gezondheid, studie, geld, bezit enzovoorts moet worden geregeerd door het verlangen Christus na te volgen. En dan zal God dit gebed zeker verhoren! Want: Hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, als je in oprechtheid voor Hem leeft.

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd