Bidden om vergeving van onze schulden

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   30 jun. 2016 | tekst HHJO, beeld iStock
vergeving, schuld, iStock

Waarom bid je "En vergeef ons onze schulden"? Gaat dat om zonden? En hoe weet ik of mijn zonden vergeven zijn? Ds. J. van Meggelen uit Nieuw-Lekkerland legt deze bede uit het "Onze Vader" aan je uit.

Is dit hetzelfde als 'zonden'? Wat is het verband daartussen?
Schulden zijn het gevolg van onze zonden. Als ik te hard rijd en ik word geflitst, dan krijg ik een boete thuisgestuurd. Dat ik te hard heb gereden is zonde, de boete die ik moet betalen is schuld. Maar in het ‘Onze Vader’ komen zonden en schulden eigenlijk op hetzelfde neer. Want Mattheus 6:12 heeft het over schulden maar Lucas 11:4 over zonden. Elke zonde maakt schuld. God moet élke zonde straffen. Als God dat niet zou doen, zou Hij niet meer rechtvaardig zijn, dan zou Hij ophouden God te zijn.

Wat doet God als Hij de zonden vergeeft?
Als God de zonden vergeeft, doet Hij twee dingen. Hij verklaart mij vrij van de straf en geeft mij ook recht op het eeuwige leven. Dat kan God doen op grond van het werk van Christus. Christus heeft alles gedaan was ik had moeten doen: de wet van God volmaakt onderhouden. En Christus heeft geleden wat ik had moeten lijden: de eeuwige straf aan ziel en lichaam. Christus neemt mijn zonden over en ik krijg Zijn gerechtigheid. Dat is de wonderlijke ruil. Van Gods kant is die vergeving eenmalig en volkomen. Maar van mijn kant is het zoals Zondag 23 het zegt: “zoverre ik zulke weldaad met een gelovig hart aanneem”, omdat ik elke dag zondig. Vandaar de vraag in het volmaakte gebed: vergeef ons onze schulden. Dat blijft het gebed van Gods kinderen tot hun laatste snik!

Hoe weet ik of mijn zonden zijn vergeven?
Als je Christus’ eigendom bent in leven en sterven (Zondag 1), dan mag je weten dat al je zonden vergeven zijn. Want dan is Hij je geschonken tot gerechtigheid (1 Kor. 1:30). Waar geloof heeft zekerheid (Zondag 7), hoe aangevochten die ook kan zijn. Het is zo nodig dat ik in de confrontatie met Gods gerechtigheid al mijn eigen gerechtigheid kwijt raak, opdat ik mijzelf veroordeel en God vrijspreek. Denk aan de gelijkenis van de verloren zoon. Wat werd die wegloper liefdevol ontvangen! Zo is God voor een zondaar die zijn rechten verspeeld heeft en van de honger naar huis komt. Wij horen in de hel thuis. Als je een plaats krijgt onder Gods kinderen, is dat een wonder dat je nooit klein kunt krijgen. Wie veel vergeven is, heeft ook veel lief.

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd