En leid ons niet in verzoeking...

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   01 aug. 2016 | HHJO, beeld RD
bidden-gebed-istock

Wat betekenen de zinnen in het "Onze Vader"? De Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO) legt het uit. Vandaag een interview met ds. R.W. Mulder uit Leerbroek over "Leid ons niet in verzoeking".

Wat zijn verzoekingen?

"Verzoeken betekent soms beproeven of testen, maar het kan ook verleiden betekenen. In de zesde bede ligt de nadruk op verleidingen. De duivel probeert altijd aan te sluiten bij ons zondige en verdorven hart. Hij wil graag tot zonde verleiden en dan moet je bedenken dat hij de zwakke plekken kent van degene die hij aanvalt. De ene persoon heeft een zwakte op het punt van muziek, een ander op het punt van sport en weer een ander op het gebied van geld etc. Bij veel mensen biedt hun karakter de duivel de nodige extra mogelijkheden. De duivel probeert via allerlei verleidingen te voorkomen dat mensen God zullen zoeken en vinden en als dat niet gelukt is, zal hij proberen om de omgang met God kapot te maken door allerlei aantrekkelijke dingen aan te bieden, zeg maar vergif met wat suiker erom."

Hoe kan ik staande blijven in de verzoeking?

"Het gebed is het eerste en het belangrijkste. De Heere Jezus heeft ons niet voor niets deze zesde bede geleerd. Het gebed is het machtigste wapen in de strijd tegen verzoekingen. Je moet vragen om door de kracht van de Heilige Geest nee te zeggen tegen verleidingen. Als je bidt om niet in verzoeking geleid te worden, ga je als het goed is uit van je eigen zwakheid, maar ook van de kracht van God. Je kunt uiteraard niet oprecht bidden als je tegelijk naar plaatsen toegaat waarvan je weet dat de invloeden van de duivel daar zijn. Het lijkt mij in dit kader zeer dwaas en gevaarlijk om ongefilterd internet (op je mobiel) te gebruiken."

De Heere Jezus werd ook verzocht. Wat kan ik daarvan leren?

"Jezus bestreed de duivel met het Woord van God. Hij zei: ‘Er staat geschreven’. Het is niet altijd makkelijk om in alle omstandigheden een passende tekst paraat te hebben. Het kan helpen om in bepaalde omstandigheden een psalm te zingen. Ik denk aan bijvoorbeeld Psalm 73 vers 14: ‘Wie ver van U, de weelde zoekt....’. Dit is tot persoonlijke waarschuwing en aansporing. De kern is te vinden in Hebr. 12 vers 2: ‘Ziende op de overste Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus’. Alleen uit Hem kan ik nee zeggen tegen de zonde die mij aan alle kanten omringt. Wat groot dat God Zijn Zoon niet alleen tot verzoening, maar ook tot bestrijding van de zonde gegeven heeft!"

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd