Hoe vergeef je 70x 7x?

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   21 jul. 2016 | tekst Ds. H. Verheul, beeld iStock
bijbel6(1)

Een ander vergeven is nogal wat. En nu staat er ‘gelijk wij’. Dan vraag je jezelf af: vergeeft God gelijk wij vergeven? Hoe zit dat? Ds. H. Verheul uit Woudenberg legt het jou uit.

Onze vergevingsgezindheid

Is ons schuld vergeven het voorbeeld voor het vergeven van God? Dat God ons vergeeft zoals wij anderen vergeven?

Je zult begrijpen, dat dit niet bedoeld wordt. Stel je voor dat het zo zou zijn. Dan zag het er maar donker en somber uit. Zou jij dan nog wel vergeving van je zonde krijgen van de Heere? Ik denk het niet. Want zo vergevingsgezind zijn wij van huis uit nu ook weer niet. Wij hebben de nodige noten op onze zang voordat we zover zijn. Als we er al komen. Het probleem bij ons mensen is dat we wel kunnen vergeven, maar we vergeten het niet. Dat doet de Heere nu juist wel.

Vrucht van vergeving

Wij hebben zo onze voorwaarden voordat we willen vergeven. De Heere vergeeft evenwel zonder meer. Vergeven van de ander kan alleen als vrucht van het vergeven van God. Als Hij je zonden vergeven heeft dan ben je ook in staat om de ander te vergeven. Of lijken we meer op die onbarmhartige dienstknecht uit Mattheus 18? Er was hem net 10.000 talenten kwijtgescholden, maar hij eiste van een mededienstknecht 100 penningen.

De catechismus heeft het mooi onder woorden gebracht. Kijk maar in Zondag 51: ‘gelijk wij ook dit getuigenis van Uw genade in ons bevinden’. Door die genade is het mogelijk de ander van harte te vergeven.

Vergeef ons onze schulden : hier wordt de verbroken relatie met God hersteld.

Gelijk wij vergeven onze schuldenaren : hier wordt de verstoorde relatie met de ander hersteld.

Die twee onderdelen zijn door het woordje gelijk met elkaar verbonden. Zoals God met ons doet, moeten wij met onze naaste doen.

70x7x

Zijn er ook grenzen? Soms kan het heel moeilijk zijn. Als bijvoorbeeld een vader zijn dochter heeft misbruikt en daar nooit enig berouw over betoont. Dan is zijn relatie met zowel God als zijn dochter ernstig verstoord. Dan kan het wel eens niet tot schuldvergeving komen als de vader er niet om vraagt.

Anders moeten wij zeventig maal zeven maal bereid zijn onze naaste te vergeven, zegt de Heere Jezus. Hij vergaf een overspelige vrouw, een tollenaar. Hij gaf daarvoor Zijn dierbaar bloed aan het kruis van Golgotha. Gelijk Hij, alzo ook wij, is onze opdracht.

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd