Vraag: is de Bijbel betrouwbaar?

Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen   01 nov. 2016 | tekst HHJO, beeld RD
wonderbijbel

Als student kom ik met veel andere religies in aanraking. Hoe kan ik de Bron van blijdschap aantonen aan hen? Want klopt het wel wat de Bijbel zegt?

Omdat de Bijbel het Woord van God is, de stem van de levende God, is zij is de uiteindelijke bron en norm van het christelijke geloof. Alle inzichten over God en over Gods relatie tot de mens en tot de wereld moeten aan de Bijbel worden getoetst. Zij hebben alleen waarde als zij aan de Bijbel zijn ontleend.

Is de Bijbel echter wel een betrouwe bron van Godskennis? Bij de betrouwbaarheid van de tekst van de Bijbel hoeven bepaald geen vragen te woorden gesteld. Van geen tekst uit de oudheid zijn zoveel handschriften bewaard als van de Bijbel. De verschillen tussen hand­schriften zijn voor geleerden interessant, maar inhoudelijk zijn ze volstrekt minimaal en nergens leidt dat tot een andere boodschap.

Kan de Bijbelse boodschap echter de toets van de kritiek doorstaan? De kritiek op de in de Bijbel vermelde wonderen is niet van vandaag of gisteren. Een niet onbelangrijk deel van de Bijbelse wonderen valt buiten het natuurwetenschappelijke kader. Dat betekent niet dat zij niet werkelijk gebeurd zijn. Wie gelooft dat God de Almachtige Schepper van hemel en aarde is, houdt het voor mogelijk dat er unieke gebeurtenissen plaats vonden. Wij geloven overigens alleen van Jezus Christus dat Hij geboren werd uit een maagd en dat Hij de dood overwon.

Als het gaat om de verhouding geloof en wetenschap moeten we beseffen dat het uiteindelijk maar om een beperkt aantal gebieden gaat, waar het Bijbelse getuigenis en de huidige wetenschappelijke inzichten niet lijken te sporen. Nooit moeten we vergeten dat weten­schappelijke verklaringen altijd deelverklaringen blijven.

De vraag naar de oorsprong en de toekomst van de wereld is een vraag is die nooit louter wetenschappelijk kan worden beantwoord. Aanvaarding van het Bijbelse getuigenis van schepping, zondeval, verlossing en voleinding is uiteindelijk toe te schrijven aan het feit dat wij innerlijk door Gods Geest overreed zijn van de waarachtigheid van dit getuigenis. En als wij werkelijk naar Gods stem luisteren, is de oorzaak dat de Heilige Geest ons gewillig heeft gemaakt en vernieuwt.

Ds. P. de Vries, Hardinxveld-Giessendam

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd