Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid

Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd   18 aug. 2016 | tekst HHJO, beeld RD
gebed-bidden-handen-istock

Het Onze Vader. Hoe vaak heb je het al gebeden? Maar wat bid je precies? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) vroeg ds. L. Krooneman uit Schiedam om uitleg over het begin: "Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid".

Deze woorden volgen na het gebed om dagelijks brood, vergeving en verlossing. De aandacht wordt weer op God gericht. Wat zeg je met deze woorden? Ds. L. Krooneman uit Schiedam beantwoordt drie vragen van jongeren.

Wat is de bedoeling van deze woorden?

Het zijn de laatste woorden van het ‘Onze Vader’. Ze staan in de Bergrede. De Bergrede is door Jezus uitgesproken. Mattheüs heeft de Bergrede opgenomen in de hoofdstukken 5 tot en met 7. Jezus leert ons daar hoe wij bidden moeten. Hij geeft ons daar een voorbeeldgebed. Dat gebed bestaat uit zes beden. In de eerste drie beden wordt de Heere God aanbeden. Daarna volgen er drie gebeden. Als afsluiting volgen dan de woorden: ‘Want van U is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid.’ In deze afsluiting wordt de Heere God weer aanbeden. Hij wil ons leren in onze gebeden bij Hem te beginnen en bij Hem te eindigen. Dat is de bedoeling van deze woorden. Dat wij door middel van onze gebeden mogen ontdekken wie de Heere is. Dat wij ontdekken dat Hij het waard is gediend, geloofd, geëerd en geprezen te worden tot in alle eeuwigheid.

In mijn gebeden ben ik meer bezig met mijn vragen dan met het aanbidden van God. Hoe kan ik dat veranderen?

Bedenk als je gaat bidden eerst Wie de Heere is. Denk aan Zijn Namen en aan Zijn eigenschappen. En spreek die uit. De Heere Jezus zegt dat wij moeten beginnen met de woorden: ‘Onze Vader, Die in de hemelen zijt!’. Dat zijn diepe woorden. Woorden waar je lang over na kunt denken. Waar je de Heere mee groot mag maken. En waarbij je ziel ook rust mag vinden. In die volgorde. Dan is je gebed niet slechts een vragenlijstje dat je indient. Dan is je gebed een thuiskomen. Ook voordat je opstaat van je gebed moet je bedenken Wie de Heere is. Eindig niet in jezelf, maar in de Heere. Spreek het uit Wie Hij is. Alleen al om het feit dat Hij het zo waard is. ‘Want U bent goed en U bent groot.’ De Heere wil dat wij niet antropocentrisch (de mens in het middelpunt), maar theocentrisch (God in het middelpunt) leren denken. Dat is bekering. Anders leren denken.

Hoe kan ik God aanbidden/verheerlijken in mijn dagelijks leven?

Bedenk telkens weer Wie de Heere is. Als je thuis bent. Als je onderweg bent. Als je gaat slapen. En als je opstaat. (Deut. 6:7) Bedenk wat Christus heeft gedaan aan het kruis op Golgotha. En dat voor zulke zondaren als jij en ik zijn. Leef uit dat volbrachte werk. Wie daaruit leeft, die gaat aanbidden. Dat kan niet anders. Dan ga je je verwonderen over Wie de Heere is.

Het Onze Vader. Hoe vaak heb je het al gebeden? Maar wat bid je precies? De Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) vroeg ds. G. de Greef uit IJsselmuiden om uitleg over het begin: "Onze Vader".

Terug naar Serie HHJO: Het "Onze Vader" uitgelegd