„Elke Pool heeft zijn eigen verhaal”

Serie HJW: Vooroordelen   27 nov. 2014
3891968265

Veel mensen vinden hen lastig, viezig, en er wordt over hen gepraat alsof het moderne slaven zijn: Polen. Je ziet ze overal. „Elke Pool heeft zijn eigen, soms schrijnende verhaal”, zo vertelt Jeanine van de Bruinhorst uit Boskoop.

Polen zijn arbeidsmigranten die hier sneller en meer geld kunnen verdienen dan in hun eigen land. Het gaat niet altijd om jonge mannen, maar ook om hele gezinnen met kinderen die naar Nederland zijn gekomen.

Al een aantal jaren kwam vanuit de kerken in Boskoop de vraag op om iets te doen voor de Polen in de regio. Jeanine nam die taak op zich. „Maar de Heere Jezus wil dat meer dan ik, Zijn hart brandt warmer voor hen dan het mijne”, zo vertelt ze.

„Het duurde bijna een halfjaar voordat ik echt aan de slag ging. Ik wist niet goed hoe en zag ertegen op. Toen opende de Heere wegen zodat we vanuit de verschillende kerken gezamenlijk baden voor de Poolse mensen en maaltijden gingen organiseren om elkaar als Polen en Boskopers beter te leren kennen. Nu worden er regelmatig tweetalige kerkdiensten en maaltijden georganiseerd waar verschillende Polen komen.”

Tranen
Dat is weleens anders geweest, vertelt Jeanine. „Er waren avonden die veel voorbereidingen hadden gekost, en waar uiteindelijk drie mensen op af kwamen. Het is echt geen succesverhaal, toch merken we dat de Heere het werk zegent, ook in de samenwerking als kerken onderling. Je hoopt dat je iets mag zaaien van het Evangelie, maar dat gaat ook wel met tranen gepaard.”

Poolse mensen zijn vrijwel allemaal rooms-katholiek en gedoopt. „Niemand is echt areligieus, dat vinden ze zelfs een belediging als je dat tegen hen zegt. Velen zien zichzelf als christen, en menen dat het wel goed zit tussen hen en de Heere. We zijn dankbaar dat twee bekeerde Poolse mannen regelmatig op bezoek gaan bij hun landgenoten in Nederland. Zij wijzen heel concreet en direct op de noodzaak van bekering en wedergeboorte.”

Tijdens de ontmoetingen die Jeanine heeft met Polen ervaart ze de taal als een barrière. „Ik spreek geen Pools. Toch is het mooi om mensen die ver van hun thuis zijn, vriendelijkheid te kunnen bieden. Er wordt zo negatief over deze mensen gedacht en gesproken, maar we moeten beseffen dat als we iets lelijks over een schepsel zeggen, we daarmee ook hun Schepper beledigen.”

Dit is tweede aflevering in een serie over vooroordelen. Vandaag de vooroordelen over Poolse arbeiders.

beeld HJW

Terug naar Serie HJW: Vooroordelen