Gesprek met rooms-katholieke Ingrid

Serie HJW: Vooroordelen   23 dec. 2014
ingridvooroordelen

De vooroordelen over haar kerk kent de rooms-katholieke Ingrid van Zeeland (25) wel. Maar, „de kern van het geloof is voor katholieken en protestanten wat mij betreft hetzelfde.”

Rooms-katholieken bidden alleen maar tot Maria, wordt er vaak gedacht. Maar dat is niet zo, zegt Ingrid. „Zelf bid ik tot Jezus of tot de Vader, en een enkele keer tot Maria. Waarom? Jezus deed als Zoon van God goddelijke dingen. Maria was gewoon moeder, dat staat dichter bij ons.”

Biechten
Is een rooms-katholiek na het biechten van zijn zonden af? „Dat is wat kort door de bocht. Voor mij is biechten stilstaan bij wat fout ging, reflecteren. Toch is biechten niet verplicht, en je krijgt geen straf opgelegd, je hoeft geen aflaat te kopen. Zie het meer zo: door het hardop te zeggen en terug te kijken mag je weer met een schone lei beginnen.”
Bepaalt de pastoor dat dan? „Nee, een priester vergeeft zelf niet, maar hij mag dit namens God doen.”

Genade
Een wezenlijk verschil blijkt er te zijn wanneer het gaat om de kern van de leer van de Reformatie. Kort samengevat: Sola Gratia. Alleen door genade kan iemand zalig worden.
Wat betekenen de begrippen zonde en genade voor Ingrid? „Spreken in termen van genade vind ik lastig: waarom zou ik die wel krijgen en een ander niet? Zonde klinkt heel zwaar, alsof ik iets enorm verkeerd heb gedaan en het nooit meer goed kan komen. Ik zie het meer zo: Het is zonde dat de goede dingen die je wilt doen niet lukken. Maar van God krijg je altijd weer een nieuwe kans. Dat is voor mij genade.”

Hoe zit het dan met die andere kern van het geloof: het lijden, sterven en opstaan van Christus? Over de vraag wat dat voor haar betekent denkt Ingrid lang na. „Hij leefde heel goed, maar werd toch gekruisigd, dat is de beproeving die je in het leven ervaart. Je kunt nog zo goed leven, maar er kan toch van alles misgaan. Met het lijden van Christus wil God mij laten zien dat Hij er juist is op de momenten dat het moeilijk gaat, juist in ons verdriet en in ons lijden.”

Dit is de derde aflevering in een serie over vooroordelen. Vandaag de vooroordelen over rooms-katholieken.


tekst Tom Valkenburg (HJW)
beeld HJW
publicatie 8 december 2014

Terug naar Serie HJW: Vooroordelen