Mening christelijke student Arjan niet altijd gewaardeerd

Serie HJW: Vooroordelen   02 mrt. 2015 | tekst en beeld Tom Valkenburg (HJW)
2015-03-02-pkPUN16-PUhjwopening02-3-FC_web

Christen-zijn met vooral niet-christenen om je heen. Christus als de Waarheid belijden in een omgeving waar voortdurend wordt gezocht naar nieuwe waarheden. Met welke vooroordelen krijg je als christelijke student te maken?

Arjan Verwoert (21) uit Wageningen is derdejaarsstudent gezondheid en maatschappij aan Wageningen University. „Deze opleiding richt zich op preventie en gezondheidspromotie, kort gezegd: gezondheid is meer dan de medische wereld. Op deze opleiding zitten niet veel christenen, zo heb ik een hechte vriendengroep van studiegenoten van wie één meisje ook christen is.”

Over vooroordelen kan Arjan meepraten. „Mijn mening wordt niet altijd op prijs gesteld. Als christen draag je andere argumenten aan dan niet-christenen. Zo wordt de sfeer wat lacherig als het gaat over waar gezondheid vandaan komt. Veel medestudenten zijn van mening dat gezondheid bepaald wordt door allerlei factoren. Ik geloof dat God gezondheid geeft uit genade. Er komen vaak ethische thema’s voorbij in gesprekken. Pas nog ging het bij de module gezondheidsbeleid over de vraag of abortus al dan niet door de overheid gefinancierd moest worden.”


„Ik geloof dat in Jezus Christus de Waarheid ligt. Dat levert wel discussie op.”


Vooroordelen zijn er ook over christelijke studentenverenigingen. „Zoiets klinkt voor hen heel saai. Maar ze tonen wel interesse en vragen zich af wat we daar doen.” In Wageningen wonen ongeveer 10.000 studenten. Er zijn vier christelijke studentenverenigingen die samen zo’n 400 leden hebben. Arjan is lid van de CSFR. „De meerwaarde van zo’n vereniging is dat je daar andere christenen ontmoet en dat je de gelegenheid hebt om met elkaar de Bijbel te bestuderen.”

Waar loopt Arjan als christen verder tegenaan in zijn studie? „Andere studenten zijn over het algemeen wel geïnteresseerd in spiritualiteit. Zij menen echter dat in alle religies wel iets van waarheid zit, dus niet alleen in het christendom. Ik geloof dat in Jezus Christus de Waarheid ligt. Dat levert wel discussie op.”

Getuigen van Christus is niet gemakkelijk met vooral niet-christenen om je heen. Dit valt al helemaal niet mee als je de hele week theorieën hoort die niet Bijbels zijn. Wat helpt je dan? Arjan: „Je moet sterk in je schoenen staan, je moet weten wat Gods Woord over bepaalde dingen zegt. Maar echt getuige zijn kan alleen als God mijn oog op Hem en Zijn Waarheid richt. Die Waarheid is vele malen groter dan de waarheid van vele wetenschappers die zelf allerlei theorieën bedenken. Zulke theorieën worden keer op keer ontkracht, maar de Bijbelse waarheid wordt nooit vervangen.”

Dit is de zesde aflevering in een serie over vooroordelen. Vandaag: vooroordelen waarmee je christelijke student te maken krijgt. Hier vind je de eerdere afleveringen.

Terug naar Serie HJW: Vooroordelen