Menens: Adam niet geleerd, Christus niet begeerd

Nieuws   28 jul. 2017 | tekst ds. A. van der Zwan, beeld Pixabay
snake-832146_1280

Ik begrijp de uitdrukking „Adam niet geleerd, Christus niet begeerd” niet zo goed. Zou u die voor mij kunnen uitleggen?

Soms heb je van die uitdrukkingen die niet letterlijk in de Bijbel staan, maar die wel een Bijbelse gedachte weergeven. Zoals „ora et labora”: bid en werk. Iets dergelijks geldt van het korte rijmpje waarvan je de betekenis zou willen weten: „Adam niet geleerd, Christus niet begeerd.” Wil dat zeggen dat je als mens per se iets moet kennen of hebben voordat je in aanmerking komt om tot de Heere Jezus te komen? Dat klinkt algauw als iets voorwaardelijks, en dat is niet de bedoeling.

Het is trouwens onbegonnen werk om aan zondaren voorwaarden te stellen voordat ze de toevlucht tot de Zaligmaker mogen nemen. Want wie verwacht er nu iets van een geestelijk dood schepsel?

Je kunt echter wel zeggen dat God met elk van Zijn kinderen een bepaalde weg gaat als Hij hun door Zijn Geest kennis geeft aan de Heere Jezus. Die weg kan op allerlei onder¬delen anders zijn. Net zoals de kinderen van God zelf onderling ook verschillen qua karakter en levensgeschiedenis. Maar sommige dingen leren en herkennen ze toch allemaal als ze met elkaar spreken. Een van die dingen is: zondekennis. Erachter komen dat je van jezelf totaal verloren bent en de vloek van God hebt verdiend. De catechismus noemt dat het eerste „stuk” dat iedereen moet kennen om zalig te leven en getroost te sterven. „Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn” (zie antwoord 2 Heidelbergse Catechismus).

Dat is wat het eerste stuk van het rijmpje bedoelt met „Adam geleerd.” Zondaar zijn of kind van Adam betekent immers hetzelfde? De gedachte is: wie niets leert van zondaar zijn, zal ook geen waarde zien in Hem Die de Zaligmaker van zondaren is, namelijk Christus. Eigenlijk logisch, vind je niet? En het is door en door Bijbels. Zoals de Heere Jezus Zelf heeft gezegd: „Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering” (Markus 2:17).

En als je vraagt: hoe goed moet ik Adam leren kennen om tot Christus te kunnen gaan? Dan zeg ik opnieuw: pas op voor het scheppen van voorwaarden. Wie in nood is, heeft de luxe niet om veel te vragen of te redeneren. Daarom zegt men wel: als de nood die je voelt je bij het kruis van Christus brengt, is dat voor dat moment genoeg.


 

Heb jij ook een vraag over God en geloof? Mail deze dan naar info@puntuit.nl of app ’m naar onze redactietelefoon (06-57357435). Je vraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen