Menens: Als een kerkdienst niet doorgaat door corona

Nieuws   13 mrt. 2020 | tekst ds. M. van Reenen, beeld ANP
ANP-408284508

Evenementen met meer dan 100 bezoekers moeten worden afgelast, zegt de overheid. Dan kunnen ook veel kerkdiensten niet doorgaan. Wat moeten wij daar eigenlijk mee?

Het is een voorrecht dat er nog veel kerken in Nederland zijn met meer dan honderd kerkgangers. Aan de andere kant hebben kleine gemeenten nu juist een ‘voordeel’. Hun diensten kunnen onbelemmerd voortgang vinden.

Maar de meeste reformatorische jongeren zitten in een grotere gemeente. De kerkenraad staat voor een serieuze vraag: is het verantwoord om een kerkdienst door te laten gaan? Verantwoord met het oog op gehoorzaamheid én voorzichtigheid? Ik hoop dat bij hen en jou dit besef in elk geval bovenaan staat: onze ziel is in grotere nood dan ons lichaam. Bij een epidemie moeten juist ziekenhuizen geopend blijven. Dat geldt dan eens te meer voor kerken. Je kunt je voorstellen dat kerkenraden er daarom alles aan doen om, in welke vorm dan ook, kerkdiensten door te laten gaan. Een land waarin paniek heerst heeft zicht nodig op de rust die in Christus is.

Leef zo naar de zondag toe. Misschien ga je naar de kerk, misschien luister je thuis mee. Maar wees niet in de eerste plaats bezorgd om een ziekte, maar om je ziel. Bid of de Heere deze vreemde periode zó wil zegenen dat velen Hem gaan zoeken. Vraag daarom ook of de Heere je predikant of ouderling de weg wil wijzen naar stof om te preken of te lezen.

En als kerkdiensten toch worden afgelast? Het is niet verboden om in kleinere groepen samen te komen. In tijden van nood kwamen de apostelen in gebed bijeen (Hand. 4:24). Er overkomt ons land nooit zo’n nood als wanneer kerkdeuren massaal gesloten blijven. Biddag is voorbij, maar het mag elke dag wel bidstond zijn.

Vergeet trouwens niet dat er in ons land dagelijks honderden mensen sterven door allerlei oorzaken. Wij zijn sterfelijk. Leef in het besef dat elke dag je laatste kan zijn. Is het niet door het coronavirus, dan wel door iets anders (Amos 5:19). En rust niet voordat je weten mag dat de laatste dag van je leven de beste is (Filip. 1:21). Nog iets persoonlijks: ik voel mij erg verward door de manier waarop ook kerkmensen zich nu gedragen. Maar ik voel me gerust in de leiding van de Heere, en zie ernaar uit dat Hij dit alles ten goede zal gebruiken. Daarom een laatste advies: mediteer veel over het Onze Vader.


 

Ook een vraag over God of geloof? Stel ‘m via info@puntuit.nl of app naar 06-57357435. Wellicht wordt jouw vraag hier binnenkort beantwoord.

 

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen

Anoniempje

13 maart 2020

Ik zie dit als een oordeel van onze machtige God, wees daardoor bereid op de dingen die nog komen gaan.
Wees niet boos, God is rechtvaardig, Hij zal toch tot in eeuwigheid bestaan?
Wees niet bezorgd om je lichaam, maar zoek toch de dingen die hierboven zijn.


M. Bosman (arts)

13 maart 2020

Ik stuit op dit bericht, op zoek naar hoe anderen kerken omgaan met e.e.a. Ik merk dat er een misverstand is over het advies om niet met grote groepen (100 is daarbij een redelijk arbitrair getal, je zou moeten streven naar veel lagere aantallen, zeg max 30-50 personen) bij elkaar te komen. Het gaat niet om ons PERSOONLIJK risico dat we zouden lopen. Het risico van de Corona epidemie is dat er veel mensen tegelijk ziek worden. Dan zijn er tegelijk (te) veel zieken en is er daarbij minder aanbod van noodzakelijk zorg (door ziek personeel). Dat zal heel concreet extra sterfgevallen veroorzaken. Het gaat dus om de invloed van ons besluit op het leven van ANDEREN. Maatregelen werken alleen als iedereen zich daar landelijk aan houdt. Het Is natuurlijk duidelijk dat de kerken als eerste hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het beschermen van het leven van ( mn kwetsbare) anderen. Kerkenraden moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen en dat niet overlaten aan individuele kerkgangers. Daarbij is het idd heel goed om andere wegen te vinden, die zonder risico voor een ander, de lofzang gaande houden. Zoals via internet, bezoek aan alleenstaanden, kleine huiskamer bijeenkomsten etc.


M. Bosman (arts)

13 maart 2020

Ik stuit op dit bericht, op zoek naar hoe anderen kerken omgaan met e.e.a. Ik merk dat er een misverstand is over het advies om niet met grote groepen (100 is daarbij een redelijk arbitrair getal, je zou moeten streven naar veel lagere aantallen, zeg max 30-50 personen) bij elkaar te komen. Het gaat niet om ons PERSOONLIJK risico dat we zouden lopen. Het risico van de Corona epidemie is dat er veel mensen tegelijk ziek worden. Dan zijn er tegelijk (te) veel zieken en is er daarbij minder aanbod van noodzakelijk zorg (door ziek personeel). Dat zal heel concreet extra sterfgevallen veroorzaken. Het gaat dus om de invloed van ons besluit op het leven van ANDEREN. Maatregelen werken alleen als iedereen zich daar landelijk aan houdt. Het Is natuurlijk duidelijk dat de kerken als eerste hun verantwoordelijkheid moeten nemen in het beschermen van het leven van ( mn kwetsbare) anderen. Kerkenraden moeten daar hun verantwoordelijkheid in nemen en dat niet overlaten aan individuele kerkgangers. Daarbij is het idd heel goed om andere wegen te vinden, die zonder risico voor een ander, de lofzang gaande houden. Zoals via internet, bezoek aan alleenstaanden, kleine huiskamer bijeenkomsten etc.