Menens: Hoe wordt het Kerst in mijn hart?

Nieuws   22 dec. 2017 | tekst ds. J. M. D. de Heer
kerstinjehart

Ik vind het best moeilijk. Ik weet dat het Kerst moet worden in mijn hart. Maar van alle kanten word je hier vandaan getrokken. Hoe moet ik de kerstdagen op een goede manier invullen?

Laat ik direct bij de kern komen. Je hebt Hem nodig om Wie het met Kerst gaat. Je hebt Christus nodig. Hij kwam om verloren zondaren te zoeken en zalig te maken (Luk. 19:10). Geloof dat je zo’n verloren zondares bent. Vraag de Heere om het licht van de Heilige Geest. Dan leer je wie je bent voor God. Dat geeft nood in je leven, een nuttige nood, die bij de Heere brengt. Zo leert Gods Geest je hongeren en dorsten naar de Heere en Zijn gerechtigheid (Matth. 5:6). Dan heb je geen behoefte aan al het gedoe dat geen Kerst is. Het wordt de taal van het hart: Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijne smaak en hart en zinnen strelen (Ps. 119:84, ber.). 

Wat je schrijft over Kerst in onze tijd is waar. Van alle christelijke feesten is Kerst nog het meest bekend bij onkerkelijke mensen. Met Pinksteren worden er geen kaarten gestuurd, rond Hemelvaart komen er geen stapels folders binnen. Maar Kerst! Je zou haast blij zijn dat Nederland nog weet wat Kerst inhoudt. Maar juist dat valt tegen. O zeker, iets van een kribbe in een stal is bekend. Een Kind in de kribbe ook. Wat herders horen daar ook bij. Op allerlei manieren wordt het, vaak romantisch, uitgebeeld. Hoe arm toch.

Maar, dat deze herders neerknielden voor Gods eigen Zoon, dat weten de meeste Nederlanders niet. Dat Maria in haar Kind vooral haar Zaligmaker zag, dat is voor hen onbekend. Hoe is dat bij ons? Die vraag moeten we onszelf wel blijven stellen.

Misschien word je alle sfeer rond Kerst wel zat. Het is toch niet normaal dat er zo veel folders binnenkomen met Kerst zus en Kerst zo. Hoeveel etenswaren krijgen de naam Kerst mee. Hebben de herders, Jozef en Maria ook zo luxe gegeten? Natuurlijk niet. Hun hart was vol van het Kind Jezus, hun Zaligmaker. Ze aten geestelijk van het Brood des levens (Joh. 6:55). Zo vol was hun hart van Hem dat ze aan Hem genoeg hadden. God grootmaken, dat was hun hoogste verlangen. Maria zong over Gods eer, de herders verheerlijkten God (Luk. 1:46; 2:20). Wat is dat een gelukkig kerstfeest, nietwaar? Wat is kerstfeest arm als dit wordt gemist.

Waardeer het maar als het met de kerstdagen op een gewone manier gezellig en fijn is in het gezin. Velen missen dat. Richt je boven alles op het Woord van God. Dat middel wil de Heere gebruiken om zondaren tot Christus te leiden. Gezegende kerstdagen toegewenst!


 

Zit je ook met een vraag? Mail ons via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-57357435.
>>puntuit.nl/menens

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen

C.V.

22 december 2017

De oorsprong van Kerstmis is heidens en niet Bijbels.

In de Bijbel geeft God Zijn specifieke feesten ( lev.23) die we moeten vieren.
Aan de gelovige is er door de Jezus één opdracht gegeven om Hem te gedenken, dat is door het vieren van het avondmaal.

19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.20 Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei:Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Luc.22:19-20https://weguitbabylon.nl/video/29-wat-is-er-met-kerst-mis