Menens: Hoe zit het met de nieuwe aarde?

Nieuws   09 mrt. 2018 | tekst ds. M. van Reenen, beeld Unsplash
aarde

In de Bijbel staat dat er op de oordeelsdag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Maar wat komt er dan op die aarde?

Dat er een nieuwe aarde komt verwart je, omdat (zo denk ik) we leren dat Gods kinderen juist naar de hemel gaan. Naar de plaats (buiten het heelal) waar het vol is van God en waar Christus is in al Zijn heerlijk­heid. Daarom is het de heerlijkste plaats voor iedereen die de Heere Jezus liefheeft. Wat een voorrecht is het dan dat een kind van God direct na het sterven daarheen mag gaan (Heidelbergse Catechismus zondag 22)! En wie daarheen gaat, hoeft daar nooit meer weg. Voor eeuwig met God.

Dan blijft alleen jouw vraag: waarvoor komt er dan ook een nieuwe aarde (2 Petr. 2:13)? Ik begreep dat lange tijd ook niet. Ik stelde me voor dat er twee plaatsen waren waartussen de heiligen heen-en-weer konden pendelen (eerbiedig bedoeld). Maar… waarom zouden zij eigenlijk nog naar de aarde willen, als ze ook in de hemel kunnen zijn? Zij die zich Jehova’s getuigen noemen, hebben weer een ander idee. De elite komt in de hemel, het gewone volk op aarde. Maar dat is echt geen Bijbelse gedachte! Er zijn geen twee soorten christenen. En een nieuwe aarde waar Christus niet is, is verre van volmaakt.

Een nieuwe hemel én aarde – ik begreep dat niet, totdat iemand mij wees op Openbaring 21:10. „Het heilige Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God.” Daar komt de hemel op aarde. Dan zijn hemel en aarde niet meer twee verschillende plekken, maar vallen zij samen. Nu nog zijn ze wel gescheiden; de aarde is soms bijkans een hel. Maar dán is de aarde een hemel. Zoals het ook was voor de zondeval. Daar leefden Adam en zijn vrouw in gemeenschap met God. Zij woonden op de aarde, daar werkten zij, daar genoten zij van de schepping. Maar nooit los van God. Zo zal het straks weer zijn.

God vernieuwt Zijn schepping, het lijden is daar ook voor de natuur voorbij (Rom. 8:21), de mens zal zich daar in al Gods werken verblijden. En het heerlijkste van alles is: daar is de Heere Jezus, Zijn gelovigen zullen Hem zien van aangezicht tot aangezicht. Nooit zullen ze meer van Hem gescheiden zijn. En bij álles wat ze zien, spreken en doen op de nieuwe aarde zullen ze gericht zijn op Gods eer. „De heerlijkheid Gods heeft hen verlicht, en het Lam is hun Kaars.” Hoe denk jij over Hem?

Ook een vraag? Mail naar info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-57357435.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen

Wil Schinkelshoek

22 oktober 2018

Heel duidelijk en mooi.


Wil Schinkelshoek

22 oktober 2018

Heel duidelijk en mooi.