Menens: Is overdopen écht zo erg?

Nieuws   29 mrt. 2017 | tekst S. D. Post, beeld iStock
dopen_istock

Mijn oom heeft zich laten overdopen. Er is een hele discussie ontstaan in de familie. Wat is er eigenlijk zo erg aan overdopen?

Er is op zich niets mis met volwassendoop. Dat kun je gemakkelijk ontdekken. Kijk maar in je psalmboekje. Daar staat het formulier om volwassenen te dopen. Het wordt gebruikt als ongedoopte mensen tot het geloof komen en gedoopt willen worden.

Baptisten

Ik ben diep overtuigd van de grote waarde van de kinderdoop. En zijn Bijbelse grond. Toch zijn er ook veel oprechte christenen die geloven dat het juist Bijbels is om alleen volwassenen te dopen.

Deze mensen heten baptisten. Een van de bekendste is misschien wel John Bunyan. Maar ook veel kinderen van God in Rusland zijn baptisten. In de tijd van het communisme is hun geloof tijdens vervolgingen als door het vuur beproefd. Dus ook als oprechte christen kun je van mening zijn dat de volwassendoop de juiste keuze is.

Óntdopen

Wat is er dan zo erg aan overdopen? Waarom is dat een erge zonde? Niet omdat je je als volwassene laat dopen. Nee, de zonde is dat je je feitelijk eerst laat óntdopen. Als je je laat overdopen, zeg je daarmee dat je de doop die je gekregen hebt niets meer waard vindt en veracht.

Dat is erg. Het is een doop die gedaan is door een dienstknecht van God. Een doop waarmee je ouders biddend bezig zijn geweest. Een doop waarvan de hele gemeente getuige is geweest. Het is een doop waarmee de naam van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest plechtig en persoonlijk aan jouw naam is verbonden. En dan zeg je: „Dat stelt voor mij niets voor. Ik wil het overdoen, op mijn eigen manier.” Dat is toch een ontzettende belediging.

Wonder

Wat is het bijzonder mooie van de kinderdoop? Dat de Heere Zijn handen al naar je uitstrekt, nog voordat je het beseft. Hij is de Eerste. Terwijl Hij weet dat je in zonden ontvangen en in ongerechtigheid geboren bent, wil Hij Zijn heilige Naam al aan jou verbinden. Wat een wonder.

Ik vrees dat mensen die dit verachten en zich laten overdopen, juist iets willen laten zien van hun eigen keus. Maar wat heerlijk dat wij in onze kerken de kinderdoop mogen hebben. Gods keuze staat voorop. Al het licht valt op Zijn genade, op Zijn gewilligheid om zondaren zalig te maken, en op Zijn macht om dat ook daadwerkelijk te doen. Zonder ons in ons.


 

Zit jij ook met een vraag over God of geloof of over een heel ander onderwerp, zoals bijvoorbeeld verkering of relaties? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-57357435.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen

Rocco van Vreumingen

3 juli 2017

Hoezo is het dopen voor de besnijdenis gekomen? Waar staat dat? En is dopen niet hetzelfde alseen geloofsbelijdenis wegens handelingen 8:35-38?


Jan

9 juni 2017

Hebben Jezus en de mensen in handelingen dan een fout gemaakt? Ze waren toch al besneden? Waarom dan toch dopen als de doop ipv de besnijdenis is gekomen?


R de Boer

31 maart 2017

Beste Anna, De schrijver oordeelt de geloofsdoop als zonde en gaat er gemakshalve ook van uit dat ieder die de geloofsdoop gebruikt de besprenkeling en het opdragen van de kinderen aan Gods troon verwerpt. Leuk dat u mij als christelijk gereformeerd als voorstander van de geloofsdoop ziet en dat indrukwekkend probeert te onderbouwen door van mening te zijn snel met teksten te gooien. Brengt u alstublieft de liefde en vooral respect op voor alle christenen die geloven in God, het zij voor of tegen!


Bert

30 maart 2017

Overdopen? Een term die vooral gebruikt wordt door mensen die zich mijn inziens niet of nauwelijks in deze kwestie hebben verdiept. Ten eerste worden de kinderen niet gedoopt maar besprenkelt. Dopen betekent letterlijk onderdompelen. Wordt je dus overgedoopt als je als kind besprenkelt bent geweest? Nee dus. De term klopt dus van geen kanten.
De term overdopen doet mij verdriet omdat hiermee wordt bedoeld dat ik mijn kinderdoop zou verachten zoals de schrijver zegt. Een hele zware aantijging die ik de schrijver kwalijk neem maar hem bij deze vergeef. Als kind ben ik ook "gedoopt" en ben mijn ouders nog steeds dankbaar voor hun keuze maar juist vanwege de bekering tijdens mijn volwassen leven voelde ik het als een opdracht om mij door complete onderdompeling de geloofsdoop te ondergaan. Een geloofsdoop dus en geen overdoop.
“En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen”.


R

30 maart 2017

Wat ik heel mooi vind aan dit stuk is dat Gods keuze centraal staat. Ik heb niet gekozen voor Jezus, Jezus koos mij. Daarom heb ik Hem lief; omdat Hij mij eerst lief had, nog voordat ik geboren was.


Mar

30 maart 2017

Steek die maar in je zak ..... wat een eenzijdig verhaal. Kijk in de wereld om je heen en breng de liefde van god over ipv hel en verdoemrnis


Anna

30 maart 2017

Beste R.de Boer, u zegt dat de auteur andere christenen veroordeelt. Wat een onzin, hij mag toch zijn mening geven en onderbouwen, weergeven hoe hij daar over denkt? degenen die vóór overdopen zijn, komen zo snel met de tekst:oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Blijkt dus dat de schrijver van dit artikel de juiste snaar heeft geraakt!!. Juist met overdopen veracht je de kinderdoop. Waarom zou je overdopen als God al voor je kiest in je leven? Weet u wat het is:een hype om jezelf te laten overdopen in de Lek of de Merwede of een zwembad.
En beste Maria en Celine: als jullie zo praten versta je de waarde van de kinderdoop niet. De kinderdoop is zó rijk,zó waardevol en zó Bijbels(de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen)


M.

30 maart 2017

Ik ben vooral benieuwd of de auteur zich kan voorstellen dat mensen zich laten overdopen vanuit een andere gedachte. Ik geloof dat de 'de eerste doop was niet goed dus ik ben eigenwijs en doe het zelf nog een keer'-gedachte nogal onrealistisch is. (het gebeurd verdacht vaak dat de reformatorische kerken de gedachtegangen van mensen buiten hun kringen compleet verkeerd inschatten)
Is het overdopen minder verkeerd als het gebeurd vanuit een hernieuwde overtuiging dat een persoon bij God wil horen? Dat iemand zich opnieuw laat dopen als juist de bevestiging van zijn kinderdoop? dat iemand juist zijn eerste doop bevestigd door zelf die keuze te maken en daarmee de keuze van zijn ouders onderstreept?


R de Boer

30 maart 2017

Ongelofelijk dat de auteur andere christenen durft te veroordelen. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeelt wordt!


Maria

30 maart 2017

Ik ben het ook helemaal oneens. Sowieso de manier van schrijven klinkt me niet fijn in de oren (wij doen het goed, zij zijn hoogmoedig want ze kiezen zelf.) Ik mis de Bijbelse onderbouwing waaruit blijkt dat de kinderdoop een instelling van God is. Ik weet dat ze dat in de reformatorische kerken zo zien, maar heb het nog nooit in de Bijbel zien staan.


Celine

30 maart 2017

Totaal oneens met het artikel. Een beetje wij-zij denken en doen alsof overdopen een enorme zonde is en iedereen die dat doet zo zou denken. Ze zijn niet met zulke aardse zaken bezig wanneer ze voor Jezus kiezen! Sorry maar dat kun je echt niet maken tegenover mensen die met hun hart voor Jezus kiezen en dan zo worden afgeschilderd. Wees juist blij dat deze mensen voor God kiezen! Het zijn je broers en zussen!