Menens: Kun je tóch geloven zonder vrucht te dragen

Nieuws   03 mei 2017 | tekst ds. A. van der Zwan, beeld ANP
kruis

In de lijdenstijd hoorde ik onder andere preken over de moordenaar aan het kruis: iemand die op het allerlaatste moment tot geloof is gekomen. Maar deze moordenaar had intussen geen tijd meer om God te dienen. Kan dat dus: waar geloof hebben zonder vrucht te dragen?

Achter je vraag ligt een goede vooronderstelling: waar geloof moet altijd te herkennen zijn aan de vruchten. Dat heeft de Heere Jezus tenslotte Zelf gezegd in de Bergrede: „Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten” (Matt. 7:17). Je vraagt je af: hoe zit dat met iemand die zijn hele leven in de zonde doorgebracht heeft en een paar uur voor zijn sterven bekeerd wordt? Hopelijk ligt achter die vraag ook je persoonlijke overtuiging dat het daarom van het grootste belang is om de Heere vroeg te zoeken. Gods kinderen hebben veel berouw over de jaren die aan hun bekering voorafgingen en waarvan ze achteraf beseffen: dat was eigenlijk verspilde tijd.

Intussen zou je vraag ook kunnen opkomen vanuit de gedachte dat alleen die mensen bij God welkom zijn die veel voor Hem en Zijn dienst betekend hebben. Die gedachte wil ik dan graag tegenspreken, opnieuw vanuit Jezus’ eigen woorden. In Mattheüs 20 vertelt Hij een gelijkenis over mensen die door een zekere heer worden aangenomen om in zijn wijngaard te werken. Tot verbazing en ook tot ergernis van hen die heel de dag voor deze heer gewerkt hebben, blijken de knechten die het laatst zijn aangenomen hetzelfde loon te ontvangen. Christus verklaart dat vanuit de vrijmacht en de goedheid van de heer des huizes (Matt. 20:15). Zalig worden is tenslotte geen zaak van verdienste, maar van pure genade. Daarom zullen alle zaligen –de ‘Samuëls’ en de ‘moordenaars’– in de eeuwigheid met Psalm 89 zingen: „Door U, door U alleen, om ’t eeuwig welbehagen.”

Maar nog eens terugkomend op je vraag: heeft de moordenaar na zijn bekering helemaal geen vrucht gedragen? Denk eens aan alle preken die er in twintig eeuwen over zijn komen tot Christus gehouden zijn? Je hebt er zelf recent ook één van gehoord. Voor hoeveel mensen zou het voorbeeld van deze moordenaar door de Heere gebruikt zijn om ook hen bekering en geloof te schenken? Zo kan iemand zelfs na zijn dood nog vrucht dragen! Daarom heb ik ook een vraag voor jou: droeg de geschiedenis van de moordenaar aan het kruis al vrucht in jouw leven?

Loop je met een vraag? App hem naar 06-57357435 of mail naar info@puntuit.nl.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen