Menens: Medeplichtig aan vloeken

Nieuws   12 jan. 2018 | tekst ds. A. van der Zwan, beeld Pixabay
vloek

Als eerstejaarsstudent aan een seculiere school hoor ik regelmatig mensen vloeken. Ik ben medeplichtig als ik hier niets van zeg, maar het ontbreekt me aan moed en woorden. Heeft u praktische tips? Zijn er voorbeeld­zinnen die ik kan gebruiken?

Ik zal eerlijk zijn. Ik ben niet op eigen houtje aan de slag gegaan met je vraag, maar heb er een deskundige bij gehaald. Iemand die weliswaar de 100 jaar net gepasseerd is, maar toch een website heeft. Zijn naam: de Bond tegen vloeken. Hij is sinds 1917 actief. Toen speelde dit probleem ook al. Onder het kopje ”Reageren op vloeken” trof ik een paar tips aan die wellicht een antwoord vormen op de vraag die je stelt.

1. Begin er meteen over. Als er in je omgeving door mensen wordt gevloekt, kun je beter zo snel mogelijk laten merken dat je dat afkeurt. Hoe langer je zwijgt, hoe lastiger het wordt om erover te beginnen.

2. Wijs iemand niet terecht. Je kunt niet simpelweg voor een ander bepalen dat hij of zij niet vloekt. Als iemand vloekt, kan dat wel een aanknopingspunt zijn voor een goed gesprek. Wijs iemand daarom niet terecht, maar begin een gesprek.

3. Leg uit wat vloeken met je doet. Mensen die vloeken, weten niet altijd wat ze zeggen en wat voor impact het op anderen heeft.

4. Stel een vraag. Soms heb je de gelegenheid voor een gesprek en kun je ook eens horen waarom de ander vloekt.

De Bond tegen vloeken biedt overigens ook een cursus aan waarbij je je kunt laten trainen in het omgaan met mensen die vloeken. Ik geloof zelf dat het in onze geïndividualiseerde samenleving belangrijk is dat je eerst een persoonlijk contact probeert op te bouwen voordat je –in alle liefde en kwetsbaarheid– een gesprek over vloekgedrag aangaat. Willekeurig
allerlei ”vreemden” hierop aanspreken, wekt algauw de indruk dat je je beter voelt dan die ander. Of bemoeizuchtig bent.

Deze tips lijken mij een beter advies dan het verstrekken van algemene voorbeeldzinnen. Ten slotte: laat ook dit aspect van je leven als christen in deze tijd een plaats hebben in je gebed. Daarbij mag je ook pleiten op de belofte die de Heere Jezus in Markus 13:11 heeft gedaan. „Zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest.” Al gaat die tekst oorspronkelijk over mensen die „overgeleverd worden”, mag je hem ook op deze situatie toepassen. Van harte sterkte en wijsheid gewenst!


Jouw geloofsvraag stel je via info@puntuit.nl.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen