Menens: Waarin verschilt de tempel van de kerk?

Nieuws   17 aug. 2018 | tekst ds. J. M. D. de Heer, beeld Unsplash
tim-wright-149465-unsplash

De tempel was het huis van God, is de kerk van nu dat op dezelfde manier?

In het Oude Testament was de tabernakel, en later de tempel, een speciale plaats. De Heere koos deze plaats uit voor de offerdienst. Daar wees alles op Christus, Die komen zou. Dat is veranderd na Zijn sterven. De Heere Jezus bracht het volmaakte offer. Daarom worden er geen dieren meer geofferd. De apostelen gingen nog wel naar de tempel om te bidden of Gods Woord uit te leggen (Hand. 3:1; 5:25). Eerder zei Hij tegen de Samaritaanse vrouw dat het niet meer zou gaan om Jeruzalem of Gerizim. „Maar de ure komt en is nu wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid” (Joh. 4:23). Nu ga je misschien begrijpen dat Paulus aan Gods kinderen in Korinthe schreef: „Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en de Geest Gods in ulieden woont?” (1 Kor. 3:16, zie ook Ef. 2:21).

Wat leert ons dit onderzoekje van de Bijbel? Het woord tempel heeft in het Nieuwe Testament vooral een geestelijke betekenis gekregen. Het is Gods volk, waar ze ook wonen. Gods Geest woont en werkt in hen. Als zij samenkomen, al is het in een grot of een schuur, al zijn ze met twee of drie, daar wil de Heere in het midden zijn (Matth. 18:20).

Nu gaan we naar het kerkgebouw waar jij op zondag heen gaat. Daar roept Zijn volk samen om Hem te aanbidden. Ze bidden om de verheerlijking van Gods Naam en de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Zo is de kerk een bijzondere plaats, een huis van God, een geestelijke tempel. Daar wil Gods Geest wonen en werken, door de prediking te zegenen. Dat vraagt van de dominee dat hij Gods Woord zuiver preekt (1 Tim. 3:15). Dat is een hoge opdracht! Wordt Gods Woord vervalst, dan kan de kerk in het tegenovergestelde veranderen. De Heere Jezus spreekt zelfs over de synagoge van satan (Openb. 2:9; 3:9).

Het betekent voor jou dat je in de kerk eerbiedig bent. Vraag thuis de Heere om Zijn zegen. Onderweg of uit de kerk kijk je niet op je schermpje of er berichtjes binnengekomen zijn. Je hebt nette, zondagse kleren aan die passen bij het huis van God.

De tempel was bedoeld voor de offerdienst. Nu mag een kerkgebouw ook worden gebruikt voor bijvoorbeeld de opening van het schooljaar, een gemeenteavond of een samenzangavond. Maar ook dan staat de Bijbel in het middelpunt. Ook dan bidden we of de Heere in Zijn gunst aanwezig wil zijn. Daar gaat het om, nietwaar? Als de Heere dat gebed verhoort, wordt de kerk vol van Hem, net als eenmaal de tempel (1 Kon. 7:11).

Zit jij ook met een vraag? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-57357435.

 

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen