Menens: Waarom een Reformatieherdenking?

Nieuws   09 nov. 2018 | tekst ds. M. van Reenen, beeld Pixabay
Bijbel(16)

Hoezo zijn er in veel van onze kerken Reformatieherdenkingen? Het moet in de kerk toch niet gaan om wat mensen gedaan hebben maar om wat God doet? En is het niet een beetje negatief, tegen de Rooms-Katholieke Kerk in?

Laat ik met het laatste beginnen. Is het gevaar van de Rooms-Katholieke Kerk in onze tijd het grootst? Dát kun je zo niet zeggen. De grootste aanvallen op het leven en op de waarheid komen vanuit de hoek van mensen die God loochenen.

Dat was in Calvijns tijd ook zo, alleen waren ze er bijna niet in Europa. In onze tijd zijn ze er heel veel. Maar dat betekent niet dat er geen grote dwalingen meer zijn in de leer van Rome; integendeel, helaas

Ook in steeds meer protestantse kerken. Het is altijd gevaarlijk als kerken afwijken van de leer van Gods Woord. Een Reformatieherdenking herinnert ons daaraan. Als we niet vasthouden aan wat God zegt, dan hebben we uiteindelijk niets meer te zeggen tegen de ongelovige wereld om ons heen.
Helaas wijken we soms zomaar af. Daarom hebben we altijd een reformatie nodig. Persoonlijk en als kerken. Een Reformatieherdenking kan dus nooit betekenen: „Zie eens hoe goed wij het doen!” Het moet altijd betekenen: „Let eens op wat we nodig hebben!” Wat een zegen zou het zijn als er overal een reformatie zou komen!

Kunnen we die verwachten? Nou, zo moeten we daar eigenlijk niet naar kijken. Niet menselijk redeneren over wat kan, maar zien op God. Hij is de reden waarom we zo’n herdenking houden. Niet omdat Luther en Calvijn het zo goed gedaan hebben, maar omdat God zo genadig en machtig gewerkt heeft. De Reformatie was ook een opwekking. De Heere heeft vélen naar Hem en Zijn Woord toegetrokken. Als Hij dat toen kon, zou Hij dat dan nu niet kunnen? Hij werkt waar niemand het verwachtte en al helemaal niemand het verdiende. Dat hebben wij even hard nodig als ieder ander. Bid jij daar om?


 

Zit je ook met een vraag over het geloof of over een heel ander onderwerp, zoals verkering of relaties? Laat het ons weten via info@puntuit.nl of stuur een appje naar 06-57357435.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen