Menens: Wat is voorwerpelijke prediking?

Nieuws   22 jun. 2018 | tekst Steef Post, beeld Unsplash
aaron-burden-300808-unsplash(1)

Wat wordt er nu precies met voorwerpelijke prediking bedoeld?

Voorwerpelijke prediking en onderwerpelijke prediking worden vaak tegenover elkaar gezet. Lastig, zulke termen. Er zijn andere woorden die precies hetzelfde betekenen: objectief en subjectief. Het grappige is dat dat nu juist woorden zijn uit het Latijn en dat we ze toch beter snappen. Je hebt misschien op catechisatie iets geleerd over de dadelijke en de lijdelijke gehoorzaamheid van Christus. Ook hier zijn er woorden van vreemde herkomst die we beter begrijpen: actief en passief. Actief en passief gehoorzaam. Objectieve en subjectieve prediking.

Als iets objectief waar is, dan geldt dat voor iedereen, ongeacht of mensen het ermee eens zijn. Dat de aarde rond is, is objectief waar. Dat is geen mening maar een feit. Dat een euro op een bepaald moment 1,20 dollar waard is, is ook objectief waar. Je kunt daar niet over discussiëren.

Voorwerpelijke prediking gaat over de objectieve waarheid, zoals God die in de Bijbel heeft geopenbaard. Bijvoorbeeld dat de Heere Jezus is geboren uit een maagd. Of dat Hij gestorven is om zondaren zalig te maken. Of dat de Heere Jezus terug zal komen met de wolken. Zelfs al zou er niemand meer op aarde zijn die dat gelooft, belijdt de kerk dat dat waarheid is. Dat moet ook gepreekt worden. Prediking moet dus altijd voorwerpelijk zijn: de objectieve waarheid zoals die in de Bijbel geopenbaard is, moet verkondigd worden. Een dominee moet de Bijbel uitleggen.

Maar daar kan het niet bij blijven. En dat is omdat het in de Bijbel niet gaat om de objectieve, rationele waarheid, maar om een persoon. De Heere Jezus is de Waarheid. Het gaat om een relatie. En relatie is subjectief. De Heere Jezus wil niet dat je slechts snapt hoe het zit, Hij wil jou. Hij wil je hart.

De preek gaat ook over het subjectieve. Wat ken je er persoonlijk van? Ervaar je wat zonde is? Gaat er iets in je trillen als je hoort hoe de Heere Jezus omgaat met Zijn volk? Verlang je ernaar de Heere te loven en wat is de bron van dat verlangen? Dus geen tegenstelling. Een preek moet objectief en subjectief zijn.

Waarom dominees vaak woorden zoals voorwerpelijk en dadelijk gebruiken en niet liever de begrijpelijke woorden als objectief, subjectief, actief en passief? Tja, dat zou ik niet zo gauw weten.

Zit jij ook met een vraag? Mail naar info@puntuit.nl of app: 06-57357435.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen