Menens: Wat mag/moet je geloven als een jongere sterft?

Nieuws   26 sep. 2018 | tekst ds. J. M. D. de Heer, beeld Pixabay
candle-2038736_1920

Ik vind het moeilijk hoe er gesproken wordt na het overlijden van jonge mensen. Je hoort dan dat ze een lief karakter hadden, een nauw geweten of bezig waren met een Bijbeltekst. Als je verder vraagt, hoor je niet meer dan dat. Maar het gaat toch om Jezus Christus?

 

Toen de redactie me vroeg je vraag te beantwoorden, heb ik geaarzeld. Ik wil ouders die een kind hebben verloren geen pijn doen. Dat is zo’n heel teer punt.

Ik proef ook dat je er echt mee loopt. Dat merk ik ook bij anderen. Daarom heb ik je vraag samengevat en wil ik proberen er voorzichtig iets over te zeggen.

Eerst dit. Het is een wonder dat de Heere onder jonge mensen werkt. Dat heeft Hij beloofd (Jes. 44:3, 59:20, Joël 2:28, Hand. 2:17). Hoor jij bij die jongeren?
Als de Heere een jongere bekeert, gaat deze dan direct spreken over zonde en genade? Dat geloof ik niet. Als het zaad van Gods Woord in de goede aarde valt, zie je niet direct een stengel. Eerst komt de wortel. Bekering begint vanbinnen, denk maar aan de uitdrukking ”een nieuw hart”. Het begint met droefheid over de zonde, heimwee naar de levende God en verlangen om naar Zijn wil te leven. Inderdaad, dan krijg je een nauw geweten. Want zonde wordt echt zonde, belediging van God!

Bekering maakt een jongere ook bescheiden. Als je leert dat je een zondaar bent, sta je niet meer vooraan. Je wordt zachtmoedig, gericht op vrede (Matth. 5:5, 9). En zeker, dat gaat dieper dan een lief karakter. In de bekering wordt de Bijbel belangrijk. Je schaamt je dat je deze zo vaak dicht liet. Nu wordt het je liefste boek, ook al veroordeelt de wet je zonden.

Als ik zulke vruchten zie in het leven van een jongere, komt er een stil uitzien in mijn hart dat het echt een werk van de Heere is. Dat zal blijken. Want de Heilige Geest geeft geen rust buiten Christus. De zaligheid ligt alleen in Hem (Hand. 4:12).

Wat betekent dit? Als niet duidelijk is gebleken dat er een zielenhonger was naar de Heere Jezus (Matth. 5:6) moeten we voorzichtig zijn als een jongere of een volwassene sterft. Zeker waar.

Maar nu nog dit. Er kan in het hart een begeerte naar Christus zijn gelegd zonder dat leeftijdsgenoten dit weten. Soms weten heel weinig mensen daarvan. Juist dan wil de Heere na het sterven aan Zijn kinderen openbaar maken wat nog verborgen bleef. En dat tot eer van Zijn grote Naam.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen