Menens: Zingen tijdens de rouwdienst

Nieuws   17 okt. 2018 | tekst ds. J. M. D. de Heert, beeld Pixabay
cemetery-883417_1920

Waarom wordt er in sommige gemeenten tijdens een rouwdienst niet gezongen? Zingen is toch twee keer bidden?

In de Bijbel staat, zo zei een ouderling: „Is iemand goedsmoeds? Dat hij psalmzinge” (Jakobus 5:13). Bij een begrafenis is er juist verdriet. Past daar zingen bij? Die ouderling had er in elk geval over nagedacht. Als een kerkenraad zo’n besluit neemt, zou ik dat zeker respecteren. Leid ik ergens een begrafenis waar het niet de gewoonte is om te zingen, dan sluit ik me graag aan bij wat gebruikelijk is. Want waarom zou je dat willen veranderen?

In onze gemeente wordt er aan het begin van een samenkomst een rouwpsalm gezongen. De Heilige Geest heeft ook die psalmen geïnspireerd. Dat zijn er zelfs heel wat. Ze passen goed bij een begrafenis. Het zingen over de kortheid van het leven (Psalm 39:3; 89:19; 90:2, 3, 6; 102:6, 15; 103:8; 144:2) past bij de boodschap in de rouwsamenkomst. Dan geldt inderdaad dat zingen twee keer bidden is. Al zingend vraag je de Heere dat de roepstem wordt geheiligd aan je hart. Je bidt dat je leert waarom je moet sterven. Ik ben een zondaar! Een zondaar die God moet ontmoeten. Hoe moet dat toch? Dat kan alleen als ik geborgen ben in het offer van Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Hij aanvaardde de dood, om te betalen voor Zijn volk. Hij stond op uit de dood. Hij wekt door Zijn Geest zondaren op uit de geestelijke dood, opdat ze voor de Heere leren leven. Dit is de kernboodschap tijdens een rouwdienst.

Weet je wat ik denk? Als deze zaken worden beleefd, dan is er niet zo veel discussie meer over de rouwplechtigheid en wat wel of niet mogelijk is. Het is de begeerte dat het Woord in het middelpunt staat en dat de samenkomst eenvoudig en sober is. Er is immers een dode! Die zo ernstige werkelijkheid wijst ons op onze zondeval in het paradijs (Genesis 2:17). Zeker, als een kind van God sterft, is er de troost van de zaligheid. Maar ook dan blijft de ernst van het sterven.

Het is voor een predikant moeilijk als er vanuit een familie allerlei wensen komen voor de dienst. „Moeder zong graag Psalm 68:10.” Maar, moet deze lofpsalm dan ook tijdens de begrafenis worden gezongen? Daarom een oproep: Leg alsjeblieft een dominee niets op. Daarmee maak je het hem onnodig moeilijk. Vraag vooral of de Heere Zijn dienaar wil leiden, om te spreken over dood en leven, Adam en Christus. Dan kan het, ook tijdens de rouwsamenkomst, zo goed zijn.

Terug naar Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen