Luther schreef: „Geloof betekent je niet richten op je gevoel of op wat voor ogen is, maar juist dat je te midden van donkerheid de belofte van God gelóóft en voor waar aanneemt.” Hoe ervaren Anna van de Riet, Emma van der Hoek, Emma Vink, Peter de Jong en Rosanne Visscher dat?

„Ik vind dat een heel mooie omschrijving van geloven”, zegt Anna van de Riet (17). „Geloven betekent dat je je overgeeft aan iets wat je niet ziet. Wat je gelooft kun je niet honderd procent bewijzen, en toch weet je in je hart dat het honderd procent waar is. Geloof gaat natuurlijk niet buiten je gevoel om, maar het gevoel is er niet altijd. Daarom is het belangrijk dat je weet dat Gods belofte waar is, zoals Luther zegt. En dat je erop vertrouwt dat die kennis van de Heilige Geest komt.”

Emma van der Hoek (17) vindt de woorden van Luther bemoedigend. „Ik merk bij mijzelf dat ik best gefocust ben op mijn gevoel. Als ik iets niet voel, dan is het er niet. Dus als ik niets voel van mijn geloof, dan geloof ik niet. De woorden van Luther geven mij houvast. Ook als ik het niet voel, mag ik weten dat God er is.”

„Ik heb soms tijden dat ik Gods aanwezigheid helemaal niet ervaar”, zegt Emma Vink (19). „Maar dan vind ik houvast in de Bijbel. Als ik twijfel, lees ik in Gods Woord hoe anderen geloofden en over het offer dat Jezus ook voor mij heeft gebracht. Dat geeft mij kracht, ook als God gevoelsmatig ver weg lijkt.”

De woorden van Luther zetten Peter de Jong (20) aan het denken: „Ik heb nooit getwijfeld of God bestond. Tegelijk zou ik wel meer willen voelen dat God er is. Als ik bid, voelt het soms of ik tegen een muur praat. Dan zou ik willen voelen dat mijn gebed gehoord wordt of dat God nabij is. Gevoel speelt denk ik een belangrijke rol bij geloven. Tegelijk is het een goede wetenschap dat God er altijd is en je op Hem kunt terugvallen, ook als je niet voelt dat Hij er is. Juist op momenten dat het gevoel niet sterk aanwezig is, ben je aangewezen op de pure waarheden van Gods Woord, die bieden vaste grond.”

Rosanne Visscher (17): „Toen ik die woorden van Luther over geloven las, dacht ik: Dat is heel mooi. Als het donker is om je heen, kun je vanuit het geloof toch vooruitzien en vertrouwen op Christus. In de Bijbel staat: „Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven.” Daarin zie je dat Luther de Bijbel naspreekt.”

Bij het eerste deel in deze serie waren de namen van Emma Vink en Emma van der Hoek per abuis verwisseld.

 

Kruisleven

God openbaart Zichzelf in de gekruisigde Christus, daar was de reformator Maarten Luther van overtuigd. Wat is de betekenis van het kruis van Christus in jouw leven? En wat betekent geloof in Hem? Daarover gaan we in gesprek met vijf jongeren. Deze maand deel 2.