God bestaat. Heb jij dat altijd zeker geweten?

„Rond mijn vijftiende heb ik grote twijfels gehad. Ik kon de Bijbel niet rijmen met de wetenschap. Aan de start van het catechisatieseizoen in 2015 kregen we een lezing over het boek ”Moderne wetenschap in de Bijbel” van Ben Hobrink. Dat heeft mij erg geholpen. Hoewel we natuurlijk niet álles kunnen verklaren, zijn er veel aanwijzingen die eerder pleiten voor het bestaan van God dan ertegen.”

 

Aan welke aanwijzingen denk je dan?

„Allereerst vind ik het een wonder dat Israël nog steeds bestaat. Dat is voor mij een heel duidelijk teken dat de God van Israël werkelijk leeft. Dit kleine volkje heeft de eeuwen door steeds machtige vijanden gekend. We lezen in de Bijbel bijvoorbeeld over de Assyriërs en de Babyloniërs. In onze tijd is het niet anders. Zo’n 75 jaar geleden maakten we de Holocaust mee en ook vandaag is het niet moeilijk om grote tegenstanders van Israël op te noemen. Tegen alle logica in bestaat dit volk nog steeds. Ik kan dat niet anders verklaren dan dat er een God moet zijn Die boven de machten van deze wereld staat. Daarnaast pleiten de vervullingen van Bijbelse profetieën voor het bestaan van deze God. Tot op de dag van vandaag zie je dat ze vervuld worden. Daar zie ik ook duidelijk Gods hand in.”

 

Je gelooft dat God bestaat, maar wat betekent die overtuiging voor jou persoonlijk?

„God is mijn houvast. In deze drukke wereld is Hij het rustpunt waar ik steeds op mag terugvallen. Hij is de God Die uit genade vergeving schenkt van mijn zonden. Daarom hoef ik zelfs niet bang te zijn voor de dood. Dat is een enorme troost.

Ook in alle kleine en praktische dingen van het leven wil Hij aanwezig zijn. Ik herinner me bijvoorbeeld een moment op de middelbare school dat ik enorm tegen een toets opzag. Ik kon er ’s nachts zelfs niet van slapen. De volgende morgen kregen we een dagopening vanuit de Bijbel. Die gaf mij zo veel rust dat ik de toets helemaal zag zitten. Hierin zie je dat je voor grote en kleine dingen bij Hem terechtkunt.”

 

Heb je dit vertrouwen al van jongs af aan?

„Nee hoor. Ik heb de Heere leren kennen door het leven van mijn moeder. Mijn moeder heeft in 2015 te horen gekregen dat ze een zeer agressieve vorm van kanker heeft waaraan 90 procent van deze mensen binnen vijf jaar overlijdt. Bij mijn moeder daarentegen is na een periode van behandeling de kanker nog wel aanwezig maar niet meer actief. Niemand kan het verklaren, zelfs de oncoloog niet. Wij zien hier Gods leidende hand in. Door deze heftige tijd heb ik de Heere ook persoonlijk mogen leren kennen en ervaren dat Hij een Rots is waar je op kunt vertrouwen.”

 

Wat wil je jongeren meegeven die twijfelen aan het bestaan van God?

„Lees de Bijbel en let op de profetieën die uitkomen. Kijk naar het volk Israël, dat ondanks alle aanvallen en tegenslagen nog steeds bestaat. Kijk naar de natuur en vraag je af hoe alles anders zo mooi kan bloeien en groeien. Daarnaast is het ontkennen dat God bestaat veel gevaarlijker dan in Hem geloven. Stel dat God níét bestaat en we komen te overlijden, dan is er niets aan de hand. Maar stel dat God wél bestaat, maar in dit leven hebben we Hem niet geloofd en Zijn Woord niet serieus genomen, dan hebben we volgens de Bijbel veel meer te vrezen. Daarom is het belangrijk dat we ons in dit leven aan Hem toevertrouwen door Zijn Woord te geloven en te bidden of de Heilige Geest ons wil overtuigen van de waarheid ervan.”

---

Zeker Weten! is een project van het Hervormd Jeugdwerk waarin apologetische thema’s worden uitgewerkt. ”Het bestaan van God” is het vierde onderwerp in de serie.