Wat is uniek aan het christelijk geloof?

„Het is uniek dat God Zelf naar de aarde kwam. Dat Hij is gestorven en is opgestaan. Hierdoor heeft Jezus de zonden van al Zijn volgelingen vergeven. Het initiatief van deze verlossing ligt helemaal bij God. Uniek is verder dat wij met God kunnen communiceren. God spreekt tot ons en wij mogen tot Hem spreken in het gebed. Uniek is hierin ook dat God belooft dat wij mogen vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest.”

 

Christenen geloven dat je alleen door het geloof in Jezus Christus zalig kunt worden. Verhindert zo’n exclusieve boodschap niet het gesprek? 

„Als deze exclusieve boodschap dé boodschap is in mijn gesprek met andersgelovigen, zorgt dit inderdaad voor weerstand. Veel belangrijker is het om Christus’ liefde te laten leiden in het gesprek: dring eigen informatie en visie niet op, toon liever interesse voor het geloof van de ander. Wanneer je open, vriendelijk en nederig vraagt naar wat die ander intrigeert, is er een grote kans dat diegene zich ook open gaat stellen voor wat het geloof voor jou betekent.”

2021-03-15-ACH16-PUportretWillianne-4-FC.jpg

Het klinkt alsof je uit ervaring spreekt?

„Dat klopt, ik heb zoiets meegemaakt tijdens mijn stage in India. Tijdens een trip naar de hindoestad Varanasi trok ik op met een hindoeïstische hostelgenoot. Hij wist dat ik christen was. We bezochten diverse hindoetempels en -plaatsen en ik stelde vragen over de betekenis hiervan voor hem. Op een gegeven moment vroeg hij naar welke muziek ik luisterde. Ik antwoordde dat dit voornamelijk christelijke muziek is waarin God wordt geëerd. Nog geen week na onze trip kreeg ik een appje van hem. Hij vroeg of ik muziek met hem wilde delen. Ik geloof dat God, door Zijn Geest, zo’n gesprek wil gebruiken.”

 

Wat betekent het geloof in Jezus Christus voor jou persoonlijk?

„Voor mij betekent het dat ik mag geloven dat Jezus Christus mijn Verlosser is door Zijn lijden, sterven en opstanding. Op dit geloof mag ik bouwen en in alles vertrouwen op de leiding van de Heilige Geest. ZIjn leiding heb ik ook mogen ervaren in het gesprek met de hindoeïstische hostelgenoot. Ik zag het als zegen dat hij geïnteresseerd was in de christelijke muziek.”

 

Stelling: Het stemt mij tot dankbaarheid dat ik alléén door Jezus Christus zalig kan worden.

„Eens. Hierdoor weet ik dat ik het niet perfect hoef te doen voor God, omdat Hij weet dat ik altijd een mens zal blijven die fouten maakt, die alleen zalig kan worden door het werk van en het geloof in Jezus Christus.”

 

Zeker Weten! is een project van het Hervormd jeugdwerk waarin verschillende apologetische thema’s worden uitgewerkt.