Bijbeltekst van vandaag

Handelingen 3

1. Petrus nu en Johannes gingen te zamen op naar den tempel, omtrent de ure des gebeds, zijnde de negende ure; 2. En een zeker man, die kreupel was van zijner moeders lijf, werd gedragen, welken zij dagelijks zetten aan de deur des tempels, genaamd de Schone, om een aalmoes te begeren van degenen, die in den tempel gingen; 3. Welke, Petrus en Johannes ziende, als zij in den tempel zouden ingaan, bad, dat hij een aalmoes mocht ontvangen. 4. En Petrus, sterk op hem ziende, met Johannes, zeide: Zie op ons. 5. En hij hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets van hen zou ontvangen. 6. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geve ik u; in den Naam van Jezus Christus, den Nazarener, sta op en wandel! 7. En hem grijpende bij de rechterhand richtte hij hem op, en terstond werden zijn voeten en enkelen vast. 8. En hij, opspringende, stond en wandelde, en ging met hen in den tempel, wandelende en springende, en lovende God. 9. En al het volk zag hem wandelen en God loven. 10. En zij kenden hem, dat hij die was, die om een aalmoes gezeten had aan de Schone poort des tempels; en zij werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. 11. En als de kreupele, die gezond gemaakt was, aan Petrus en Johannes vasthield, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof, hetwelk Salomo's voorhof genaamd wordt, verbaasd zijnde. 12. En Petrus, dat ziende, antwoordde tot het volk: Gij Israelietische mannen, wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons, alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid dezen hadden doen wandelen?

Woensdag: Afgezonderd tot dienstwerk

Het Evangelie is de blijde boodschap dat doemelingen nog behouden kunnen worden.

Agenda

Puntuit

3 dec. 2019 - Meeloopdag op de TUA (wekelijks mogelijk)

Benieuwd of theologie iets voor je is? Kom een dag meelopen op de TUA! Dit kan op dinsdagen en donderdagen in de collegeperiodes. Meer informatie:...

Puntuit

19 jun. 2020 - Connect Jongerenavonden Fryslan

Houdt het jou ook zo bezig? Het aparte van deze tijd, de angst en onzekerheid? Misschien leven er bij jou ook wel vragen: Waar is God? Wat merk ik...

Actueel nieuws

Fruytierleerlingen met mondkapje naar school
Puntuit

gisteren

Fruytierleerlingen met mondkapje naar school

De buschauffeur heeft er zin in -"lekkur rijde man!"- en ook de leerlingen zijn blij dat ze weer naar school konden.

Beperkt het terras op
Puntuit

gisteren

Beperkt het terras op

De verstandelijk beperkte horecaman die ons net na de klok van 12 uur bedient, lijkt alle verloren tijd van de afgelopen maanden in te willen halen. Hij vliegt...

Stem net als ruim 2000 anderen op je favoriete tekening
Puntuit

gisteren

Stem net als ruim 2000 anderen op je favoriete tekening

Ruim tweeduizend mensen lieten inmiddels weten welke tien lentetekeningen van jongeren wat hen betreft doorgaan naar de finale in de Puntuitzending woensdag 10...

Thema's

Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen

Uitgelicht: Menens, antwoord op jouw vragen

In de wekelijkse rubriek Menens worden persoonlijke vragen van jongeren beantwoord. Je naam komt er niet bij, dus schroom niet om ook een vraag te stellen. Gebruik daarvoor de link 'Mail de redactie'.

Caroline vlogt

Caroline vlogt

Caroline Schimmel vlogt wekelijks voor Puntuit. Benieuwd naar haar avonturen? Iedere vrijdag om 16.00 uur verschijnt er een nieuwe video op ons YouTube-kanaal en op de website.

Column Chris

Column Chris

Eens per maand schrijft journalist Chris Klaasse een column in het RDMagazine. In dit thema lees je ze allemaal terug.

Actuele video's

Fruytierleerlingen met mondkapje naar school

2 juni 2020

De buschauffeur heeft er zin in -"lekkur rijde man!"- en ook de leerlingen zijn blij...

Lees het hele artikel →

Stem net als ruim 2000 anderen op je favoriete tekening

2 juni 2020

Ruim tweeduizend mensen lieten inmiddels weten welke tien lentetekeningen van jongeren wat hen...

Lees het hele artikel →

Caroline vlogt #38: Oppassen, studie, en opnames voor mijn zomerserie

30 mei 2020

Caroline heeft weer allerlei leuke dingen gedaan de afgelopen week. De voorbereidingen van een...

Lees het hele artikel →

Mysterieuze klanken uit een 
keramieken instrument

29 mei 2020

Hernike Beijeman (18) houdt van fluiten. De muziekdocent in opleiding speelt al zeven jaar...

Lees het hele artikel →

Zussen maken en verkopen mondkapjes

29 mei 2020

Nederlandse ov-reizigers dragen vanaf volgende week een mondkapje. „Als het eenmaal moet, wil je...

Lees het hele artikel →

Vrijdag live: Pinksterbijeenkomst Guido de Brès door ds. Messemaker

28 mei 2020

Aanstaande vrijdag is er op de Guido de Brès in Rotterdam een Pinksterbijeenkomst. Ds. Messemaker...

Lees het hele artikel →
Laad meer video's...